Questions and answers

Czy w budynku użyteczności publicznej w pokojach biurowych mogą być progi 3-4 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Czepiel Maciej | Aktualne

Czy wniosek o udzielenie wsparcia może z inicjatywy zarządu województwa podlegać korekcie więcej niż jeden raz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jakich należy dokonać księgowań z tytułu zakupu i sprzedaży towarów na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie PKD należy wskazać dla działalności polegającej na sprzedaży artykułów wędkarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki organ powinien zawrzeć kontrakt socjalny z osobą przebywającą w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaki powinien być prawidłowy termin zakończenia stażu nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy interpretować art. 28 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć przysługujący pracownikowi socjalnemu dodatkowy urlop wypoczynkowy w wysokości 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy podzielić amortyzację pomiędzy spółką przejmującą a dzieloną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należało podjąć uchwałę o przyjęciu nowego statutu liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy należy zaksięgować kwotę zmniejszającą wartość zobowiązania na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób wzruszyć ostateczne decyzje podatkowe z pięciu ubiegłych lat i stwierdzić ich nieważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły, który jest zatrudniony na kilka godzin w innej placówce, powinien je liczyć jako nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może na zastępstwo powierzyć innemu nauczycielowi stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy lekarze mogą samodzielnie wykonywać testy paskowe IgE?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy nabycie usługi zagospodarowania odpadów stanowi import usług i jaką stawkę VAT należy zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nauczyciel może odmówić udziału w spotkaniach zespołów zadaniowych działających w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy powierzenie obowiązków komendanta straży gminnej następuje w drodze zarządzenia wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy można doliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przy leasingu finansowym należało korygować koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy spółka A musi zapłacić podatek CIT od transakcji wymiany udziałów spółki B na udziały spółki C?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy stażysta może wykonywać prace, w których używane są substancje mutagenne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy szpital można uznać za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k. wysyłamy do prokuratury, czy na policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy należy przyznać kartę dużej rodziny, gdy dziecko uczy się na studiach inżynierskich pierwszego stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest procedura przekazania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka podstawa prawna powinna znaleźć się na karcie oceny pracy nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaką opłatę za wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami powinien ponieść mikroprzedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Jak ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej w przypadku usług pogrzebowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne