Pytania i odpowiedzi

Jak ustalić kwotę odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Co to jest sieć telekomunikacyjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy pochodnia gazowa o mocy 10 MW nie przekraczająca 10 % wartości odniesienia wymaga pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej może w ciągu dnia wyjść na umówioną wizytę lekarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

W której pozycji bilansu spółki z o.o. zależy zaprezentować wydatki związane z założeniem spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować operację umorzenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczać koszty wynagrodzeń chorobowych pracowników delegowanych do zakładu w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w pojęciu planistycznym - budynek usługowy - zawiera się hotel lub akademik?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż zestawu, gdy pewne elementy zostaną dostarczone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przemieszczenie towaru powinno być wykazane w INTRASTAT, jeżeli dostawa jest dokonana na rzecz polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć diety związane z podróżą służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie wymogi powinien spełniać program kadrowo-płacowy, aby był zgodny z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Ile powinna wynosić całkowita podwyżka wynagrodzenia pielęgniarek od 1.08.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak prawidłowo naliczyć nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Kiedy następuje odwołanie zastępcy prezydenta miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odsetki od lokaty amerykańskiego nierezydenta podlegają w Polsce opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zawarcie umowy użyczenia podlega opodatkowaniu VAT pod stronie biorącego w użyczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zakup norm ISO w Szwajcarii stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób można wyegzekwować zadłużenie, gdy dłużnik ma rozdzielność majątkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób uzyskać zwrot wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Cy w związku z RODO konieczne jest uaktualnienie zakresów obowiązków pracowników medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Od kiedy powinna być przyznana zwiększona kwota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy z tytułu podjęcia zatrudnienia od sierpnia 2017 r. do września 2017 r. nie należy się zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę na nadbudowę budynku, gdy nie zostaną spełnione parametry planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jaki dokument można uznać za właściwy do określenia daty wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Do kogo należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód głębinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy pochodnia - instalacja do spalania nadmiaru metanu jest źródłem innym niż energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w biogazowni rolniczej mogą być przetwarzane odpady o kodach 02 01 81 oraz 02 02 81?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odmówić udzielenia informacji o siedlisko jesiotra?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić udzielenia informacji o gatunku chronionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy logopeda zatrudniony w szkole może zrezygnować z pracy w połowie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pismo do sądu, PCPR powinno być opatrzone klauzulą RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może sprostować świadectwo pracy pracownika wystawione w 1994 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy kandydat, który wygrał konkurs na wolne stanowisko urzędnicze powinien przejść służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przychody ze sprzedaży licencji udzielonej na dany okres powinny zostać rozliczone w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy certyfikaty podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba fizyczna dostarczając odpady niebezpieczne do RIPOK-u musi otrzymać Kartę Przekazania Odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia waluty na fakturze wystawionej z tytułu nabycia usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zakup usług reklamowych od Facebook Poland należy opodatkować u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę z odwrotnym obciążeniem otrzymaną we wrześniu, a wystawioną w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy użytkownik samochodu elektrycznego ma prawo parkować w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy faktura od firmy leasingowej za ubezpieczenie samochodu podlega limitowaniu do kwoty 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć import usługi transportowej w odniesieniu do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać różnice kursowe dotyczące działalności strefowej oraz opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy paragony i potwierdzenia opłat można uznać za wydatki dla bezpośredniej korzyści turysty i pomniejszyć wysokość marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa o pracę z nauczycielem stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak ustalić moment kiedy pracownik winien odprowadzać podatki już na Węgrzech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy muzeum, które organizuje konkurs może przechowywać dane osobowe uczestników po zakończeniu konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Line Lawyer | Aktualne

Czy przychody z umów cash-poolingu oraz hedgingu należy rozliczać w ramach zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy i jak należy rozliczyć usługi świadczone przez kontrahenta z siedzibą w Holandii (platformę rezerwacyjną)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne