Questions and answers

Czy należy poinformować Urząd Skarbowy o utracie danych spowodowanej atakiem hakerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy możliwe jest przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) za pomocą nagrań z kamery?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą jako zakład leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zamawiający może żądać zawarcia przez wykonawcę umowy ubezpieczenia OC w związku z realizacją umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakiej wysokości możliwa jest egzekucja komornicza na wynagrodzeniu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy starosta może wydać wytwórcy odpadów złomu zezwolenie na zbieranie odpadów złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą konwersja pożyczki i odsetek na kapitał firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenia dotyczące osocza krwi dla firmy ukraińskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką kwotę kosztów płacy należy wpisać na informacji INF-D-P?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować przelew powiększony o 1 zł z tytułu opłaty przy pomocy Blue Media?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wysłanie faktury korygującej do kontrahenta e-mailem jest podstawą zmniejszenia podatku VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek stosowania split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w zakładzie rehabilitacji wolno wywoływać pacjentów z imienia i nazwiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 r. do Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy rekompensata pieniężna w VAT może stanowić odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Z jaką stawką VAT refakturować bilet lotniczy międzynarodowy i bilet lotniczy zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy przy zmianie przeznaczenia samochodu z towaru handlowego na używany w działalności należy złożyć VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy odzysk ręczny odzieży używanej traktowany jest jako proces przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy członkowie konsorcjum powinni umocować lidera do złożenia w ich imieniu dokumentu JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w zadaniowym systemie czasu pracy dopuszcza się zatrudnianie dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy złożenie JEDZ na płycie CD można uznać za złożenie oświadczenia w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w systemie trzyzmianowym pracownik może pracować 5 dni w tygodniu, a następnie w nadgodzinach w weekend?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak powinien procedować pracodawca, który chce wykorzystać zdjęcie pracownika w ulotkach reklamowych lub materiałach prasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak powinny być rozliczone usługi świadczone na ruchomym majątku na rzecz holenderskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wystąpić do organu prowadzącego o uzupełnienie etatu dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy organ prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym w okresie wakacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy osobie, która jest bezrobotna i nie jest zarejestrowana w UP przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak wykazać transakcję sprzedaży firmie z Finlandii, jeśli miejscem dostawy jest Dania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy zakup od dostawcy z Czech urządzeń chłodniczych, które znajdują się na terenie Słowacji stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jaki okres organ prowadzący wydaje zgodę na realizację przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie są terminy przekazywania danych do bazy danych SIO dla jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Co z urlopem wypoczynkowym osoby z zastępstwa po skończonym zastępstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy na działce o wymiarach 14 x 17 m można rozbudować budynek mieszkalny w granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy osoby odbywające praktyki lub pracujące na zlecenie powinny mieć upoważnienie do przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak należy zaksięgować nieodpłatne przekazanie żywności dla schroniska dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób zmienić pozwolenie na budowę wydane na dwóch inwestorów, by inwestorem był tylko jeden z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Z jaką datą rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne