Questions and answers

Czy rozdrabnianie własnych, wytworzonych przez siebie odpadów jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy wyliczyć wysokość zasiłku stałego Stronie, która przebywała w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy wypłacić stronie świadczenie wychowawcze od listopada 2017 r., czy od czerwca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy następuję zawieszenie działalności gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy występuje utrata i uzyskanie dochodu w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w szkole oraz przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych można stosować listy obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Na jakiej podstawie od 1 września dyrektor niepublicznego przedszkola powinien zatrudnić nauczyciela logopedę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zleceniodawca może dokonać potrącenia za powstałe szkody z rachunku zleceniobiorcy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w umowach należy zawrzeć informacje, o których mowa w art. 13 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy dzień, w którym pracodawca wypowiedział umowę o pracę był dniem usprawiedliwionej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć credite note od kontrahenta unijnego (w związku z bonusem 3% za realizację obrotu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy wysłać pismo dłużnikowi alimentacyjnemu o zadłużeniu, gdy wierzycielce uchylono świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy podatnik może zdecydować wobec których kontrahentów stosować split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak amortyzować nowy środek trwały wybudowany na fundamentach dwóch starych kamienic?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy może dotyczyć tylko przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób należy sprostować dokumenty złożone do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wymagana jest wizyta WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy można wypłacić zaległy specjalny zasiłek dla opiekuna po jego śmierci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy składając wniosek o emeryturę pracownik powinien pozostawać w stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Filak Aga | Aktualne

Jaki jest termin wysyłania informacji o przeszkodzie w realizacji zajęcia z rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy operator wózka widłowego może jeździć w lekkim hełmie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż napoju i usługi gastronomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób można usunąć samochód z prywatnego miejsca postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy należy ustalić zastosowanie przepisów o koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy tłumacz może uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta dane w drodze ich udostępnienia za zgodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który przebywa na chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina powinna wyrazić zgodę na usunięcie drzew na swojej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

O jakich przepisach oprócz prawa wodnego jest mowa w art. 446 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne