Questions and answers

Czy ma zastosowanie art. 17b ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczać koszty strefowe i poza strefowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można uznać, że mamy do czynienia z nieznanym ojcem dziecka i przyznać wnioskodawczyni świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób należy sporządzać protokół z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Kiedy wypada ostatni dzień urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jakiej dacie należy zaliczyć do przychodów zapłatę za pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować zyski zakładu położonego na terenie USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

czy specjalista BHP może być członkiem komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Według jakiej daty należy generować w systemie finansowo-księgowym strukturę JPK_FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy meleks jest wózkiem jezdniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować wydatek wymiany uszkodzonego domofonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak powinny być oznakowane wózki i podesty robione na zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy podmiot świadczący usługi PET/CT zobowiązany jest posiadać w pracowni komorę laminarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jak zaplanować czas pracy pracownikowi, który od lipca do grudnia będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może odpracować godziny odpracować w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy uchwała rady gminy może być podstawą przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czym różni się powierzenie danych od ich udostępnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy podatnik, który wykonuje i sprzedaje zabawki do innych krajów UE powinien zarejestrować się do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić refakturę usługi transportowej dla polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy się zasiłek rodzinny na dziecko, które jest obecnie na przepustce w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co powinien zrobić szpital psychiatryczny, jeśli rodzice nie chcą z niego odebrać dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku mielenia w młynku łusek amunicji mamy do czynienia z procesem odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy ZUS mógł odmówić wypłaty zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w rachunku zysków i strat wykazuje się podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy poszkodowany pracownik może sporządzić kartę wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakie rachunki bankowe wpływają zwroty VAT w terminie 25 dni po wprowadzeniu split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy wypłacić mu zasiłek na zagospodarowanie, jeśli złoży wniosek do 31 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać przedsiębiorca, który nie nie podlega już pod KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT, niezarejestrowany do VAT UE, składa deklarację VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W którym kraju wystąpi eksport towaru (kraj rozpoczęcia transportu czy odprawy celnej)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie składki opłaca przedsiębiorca na zasiłku macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto może zostać awansowany na stanowisko głównego specjalisty w ośrodku pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania plastyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne