Questions and answers

Czy podmiot leczniczy utworzony przez powiat ma prawną możliwość darowania nieruchomości spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy po urlopie dla poratowania zdrowia nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pozostawienie towaru do dyspozycji klienta jest równoznaczne z dokonaniem dostawy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić w czasie pracy w Belgii półgodzinną przerwę wliczaną do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zamienić wolne ze świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik jako wspólnik s.c. będzie mógł opłacać preferencyjne składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy narzucają wymiar czasu pracy kierownika sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy przysługuje prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży aplikacji stworzonej na zlecenie kontrahenta dochodzi do sprzedaży praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy są przepisy, które obligowałyby dłużnika do spłaty zadłużenia bezpośrednio do komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy skorupki jaj wytwarzane na terenie cukierni są odpadem wytwarzanym w związku z eksploatacją instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy taki zwrot kosztów podróży stanowi dla pracownika przychód podlegający oskładkowaniu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wnioskodawczyni, która pobiera zasiłek dla bezrobotnych należy się SZO i świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wolną od handlu niedzielę można polecić pracownikowi pracę przy przebudowie placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniach biblioteki publicznej może funkcjonować biblioteka szkolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w przypadku refakturowania kosztami polisy ubezpieczeniowej usługi ubezpieczeniowe są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej urząd dokona zwrotu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup bonów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu w działalności należy dokonać korekty odliczonego podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zakup bonów dla pracowników może być kosztem podatkowym, czy ich wartość powinna zostać opodatkowana w CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zgodnie z ustawą Prawo oświatowe można zlikwidować gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy związek międzygminny może przekazać gminie odpad o kodzie 17 01 07 do utwardzenia dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zwrócone składki płatnik dolicza do przychodów pracowników w okresie faktycznej wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z wydaniem pozwolenia zintegrowanego należy zaczekać do momentu stwierdzenia braku przekroczeń hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna działania Spółki Leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaką podstawę opodatkowania powinna przyjąć spółka do wykazania w deklaracji VAT importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak długo po rozliczeniu straty spółka komandytowa powinna przechowywać dokumentację księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują pracownikom, którzy wykorzystują samochód prywatny do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki rodzaj sprzedaży i kiedy należy ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki urlop i od kiedy przysługuje pracownikowi emerytowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy oznaczyć apteczkę pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy wypełniać formularz CIT/TP w zakresie profilu funkcjonalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę od kontrahenta, u którego jednostka nie składała zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za zakup bramy uchylnej do budynku administracji osiedla?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego za niepełny miesiąc pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak odliczyć podatek VAT od sprzedaży i z jaką stawką amortyzować po zakupie używanego samochodu kempingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak poprawnie ustalić skład rodziny w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak postąpić, jeśli pracownica w ciąży w czasie przysługującego jej wyjścia do lekarza ulegnie wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo złożyć deklarację na podatek transportowy w przypadku wycofania przyczepy z ruchu 31 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę za godzinę ponadwymiarową nauczyciela realizującego tę godzinę z innego pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wypełnić PIT-11 w sytuacji, gdy składki ZUS i koszty uzyskania przychodów są ujemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne