Questions and answers

Czy wszcząć postępowanie z urzędu w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia należy zmienić nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydanie decyzji i wypłata świadczenia wychowawczego powinny być w tym samym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zasiłek rodzinny przysługuje na pełnoletnie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy za zakończone okresy zatrudnienia przed nowelizacją Kodeksu pracy należało wydawać świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 27 pr.bud. wykonanie klimatyzacji w remontowanym budynku wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Gdzie wysyłamy wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k., do prokuratury, czy na policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż mocy obliczeniowej na giełdzie mocy (wiąże się to z tzw. wydobywaniem kryptowalut)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop w okresie ferii zimowych dla wicedyrektora szkoły w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup materiałów i towarów do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczyć odprawę emerytalną dla nauczyciela, który po stanie nieczynnym przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy podatnik VAT może składać kwartalne deklaracje i w jakim terminie płaci wówczas podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy wykazać i zapłacić VAT i ryczałt przy usłudze wykonanej w grudniu i fakturze wystawionej w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje na bliźniaki jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób biuro podróży powinno ująć w KPiR zestawienia prowizyjne otrzymywane od towarzystwa ubezpieczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zalegalizować drewno pozyskane w lesie w związku z budową linii wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W której kolumnie KPiR należy ująć przychód z tytułu wysyłki towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jakiego tytułu wnioskodawca może się ubezpieczyć, aby móc korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy budynek gospodarczy z oknami skierowanymi w stronę lasu może być sytuowany w odległości 4 m od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy do pomocniczego sprzętu przeładunkowego zalicza się również pasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy drenaże, studnie chłonne oraz zbiorniki retencjonująco-rozsączające należy traktować jak urządzenia wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy fakturę za wywołanie zdjęć z imprezy jubileuszowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy gmina prowadząca punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinna ona zostać wpisana do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy informacja o zmianie numeru konta powinna pochodzić bezpośrednio od świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownikowi sp zoz można przyznać nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy kopie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy przekazywać do WIOŚ skoro utworzono BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przesyłać informacje płacowe drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Nieaktualne

Czy można warunkować prawo do nagrody jubileuszowej od stażu pracy w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy można zrekompensować pracę nadliczbową wyjściem prywatnym w innym dniu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy należy wnioski o zasiłek rodzinny, 500 plus i świadczenie rodzicielskie przekazać do Urzędu Wojewódzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy zobowiązywać dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na odprowadzenie wód z drogi do rowu francuskiego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Zgórzak Rafał | Aktualne

Czy na przebudowę i zmianę konstrukcji dachu budynku mieszkalnego wymagane jest ustalenie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy niezłożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy może stanowić przesłankę do odmowy zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne