Questions and answers

Czy przy leasingu finansowym należało korygować koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy spółka A musi zapłacić podatek CIT od transakcji wymiany udziałów spółki B na udziały spółki C?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy stażysta może wykonywać prace, w których używane są substancje mutagenne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy szpital można uznać za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k. wysyłamy do prokuratury, czy na policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy należy przyznać kartę dużej rodziny, gdy dziecko uczy się na studiach inżynierskich pierwszego stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest procedura przekazania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka podstawa prawna powinna znaleźć się na karcie oceny pracy nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaką opłatę za wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami powinien ponieść mikroprzedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Jak ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej w przypadku usług pogrzebowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma spółka A kupując udziały w spółce B i spółka C sprzedając te udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie odszkodowania przysługują pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy z powodu mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie są konsekwencje dla rencisty z powodu jednorazowego przekroczenia kwoty 2 954,50 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przedterminowe zakończenie umowy leasingu oraz zwrot przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi do obsługi ładowarki Multione 10.8 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki jest termin zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozgraniczyć krótkotrwałe zakwaterowanie i wynajem na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować koszty zakupu artykułów spożywczych do sekretariatu w SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak obliczyć bieg okresu ochrony przedemerytalnej pracownika urodzonego w 1957 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaznaczać na mapie obszar oddziaływania przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek korekty rocznej preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek ZUS przez wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy refakturach z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto decyduje o wyborze dziennika dla specjalisty w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kto powinien być stroną postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej opracowuje się instrukcję kancelaryjną w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na jaki okres przyznać zasiłek okresowy przy zawieszeniu postępowania o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

SL

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielce, która przebywała na urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy powiązać obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego z oceną wodnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód w sprawie zasiłku celowego lub okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć podstawę do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych po uchyleniu art. 24d PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co zrobić, jeśli stosowanie się do instrukcji obsługi elektronarzędzi wstrzymuje proces produkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Co zrobić, jeśli ZOL przekazał szpitalowi oryginalną dokumentację pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy dochód z umów o dzieło zawartych w okresach miesięcznych należy uznać za dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny zamieszkującego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy firma zajmująca się utylizacją i odbiorem odpadów powinna zastosować stawkę NP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy instruktaż ogólny, odbyty w odstępie czasowym ponad 30 dni od podjęcia pracy, jest ważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy inwestor może budować dwa budynki mieszkalne na jednej działce rolnej, która nie jest siedliskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne