Questions and answers

Jakie skutki w VAT ma przedterminowe zakończenie umowy leasingu oraz zwrot przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi do obsługi ładowarki Multione 10.8 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki jest termin zatwierdzenia arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozgraniczyć krótkotrwałe zakwaterowanie i wynajem na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować koszty zakupu artykułów spożywczych do sekretariatu w SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak obliczyć bieg okresu ochrony przedemerytalnej pracownika urodzonego w 1957 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaznaczać na mapie obszar oddziaływania przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek korekty rocznej preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek ZUS przez wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy refakturach z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto decyduje o wyborze dziennika dla specjalisty w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kto powinien być stroną postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej opracowuje się instrukcję kancelaryjną w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na jaki okres przyznać zasiłek okresowy przy zawieszeniu postępowania o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

SL

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu wypoczynkowego nauczycielce, która przebywała na urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy powiązać obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego z oceną wodnoprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód w sprawie zasiłku celowego lub okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć podstawę do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych po uchyleniu art. 24d PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co zrobić, jeśli stosowanie się do instrukcji obsługi elektronarzędzi wstrzymuje proces produkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Co zrobić, jeśli ZOL przekazał szpitalowi oryginalną dokumentację pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy dochód z umów o dzieło zawartych w okresach miesięcznych należy uznać za dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny zamieszkującego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy firma zajmująca się utylizacją i odbiorem odpadów powinna zastosować stawkę NP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy instruktaż ogólny, odbyty w odstępie czasowym ponad 30 dni od podjęcia pracy, jest ważny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy inwestor może budować dwa budynki mieszkalne na jednej działce rolnej, która nie jest siedliskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje obowiązek przeprowadzania analizy urodzeń dzieci z wadami wrodzonymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy jest możliwe zatrudnienie zleceniobiorcy na wykonywanie czynności, które wykonuje etatowy pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy korekta podatkowego zeznania rocznego powoduje obowiązek skorygowania sporządzonego już sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy można różnicować kwoty dofinansowań do okularów dla poszczególnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy na czas wakacji można nauczycielowi udzielić urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na odwodnienie linii kolejowej powinno być wydane pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy OHP stanowi jednostkę oświatową i wobec tego korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego, mimo że matka dziecka zawnioskowała o całość urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy organ jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie urlopowania z OPS i zwolnienia za ten czas z odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy osoba niebędąca rolnikiem musi uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa z rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy osoba uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego powinna nadal mieć opłacane składki w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osobie ubiegającej się przysługuje wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy o wózków jezdniowych może być zaliczony podest ruchomy przejezdny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy podanie o urlop bezpłatny nauczyciel składa we wszystkich placówkach, w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy poprawne jest ujmowanie wydatków w KPIR w kwocie brutto obejmującej nieodliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne