Questions and answers

W jakich przypadkach należy wymagać od zleceniobiorcy odbycia szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wyliczając dni urlopu uzupełniającego należy brać pod uwagę wyłącznie dni robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy osoba kierująca pracownikami może być obciążana odpowiedzialnością za organizację pracy podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w świetle przepisów RODO pracownik może złożyć oświadczenie o zmianie dowodu osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy należy składać zerowe deklaracje VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować wysyłkę do Rosji części zapasowych (w ramach gwarancji)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy firma wysyłkowa pakująca produkty na zlecenie powinna osiągać poziomy odzysku i recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w przedszkolu można wywiesić na drzwiach sali zajęć imienną listę dzieci mających w tej sali zajęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić, gdy dwaj wykonawcy będący spółką cywilną złożyli dwie odrębne oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien postępować z utajnioną ofertą, kiedy wykonawca nie wykazał podstaw utajnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy wyrażenie opinii przez radę pedagogiczną może nastąpić przez podjęcie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo należy uzupełnić legitymację szkolną uczniów szkół podstawowych według nowego wzoru MEN-I/1?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy konieczne jest uśrednienie etatu nauczyciela zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dochód nieopodatkowany uzyskany z tytułu członkostwa w RSP należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak w świadectwie pracy nauczyciela wpisać okres, w którym został powołany do odbycia służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy składki AC stanowią koszt uzyskania przychodu tylko do wysokości limitu 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być data przyjęcia uczennicy do klasy II w nowej placówce od nowego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak rozliczyć refakturowanie internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywiera aport spółki jawnej do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić, czy syn może sprawować opiekę nad matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza szkołą powinni być wpisani do dziennika lekcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy można zatrudnić osobę, która ma etat nauczyciela, na umowę zlecenie na inne stanowisko niż nauczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy stanowisko Inspektora Ochrony Danych jest stanowiskiem kierowniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy rodzic może przenieść swoje dziecko do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jakich wartościach należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych nabywany majątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy do całkowitej powierzchni podlegającej wyłączeniu powinno się uwzględniać istniejące zabudowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczyciel ze stopniem naukowym - doktor może być zatrudniony według stawki nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym liczony jest do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach osoba uprawniona do renty nabędzie prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak prawidłowo konserwować środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy za usługi szkoleniowe nabyte od czeskiej spółki, firma powinna potrącić podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy, aby pracownik otrzymał zwrot kosztów delegacji, musi najpierw podpisać delegcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak często powinno się dokonywać obliczenia kosztów przygotowania posiłku dla pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można wprowadzać odcieki do środowiska po zakończeniu fazy poeksploatacyjnej składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może przywrócić do pracy nauczyciela, który złożył wniosek o stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne