Questions and answers

W jakim paragrafie należy ująć opłaty za przedłużenie uprawnień dla strażaka?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać dostawy towarów z przedsiębiorstwa męża do przedsiębiorstwa żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób i w jakim terminie nauczyciel powinien informować o przyczynie swojej nieobecności w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób należy sformułować klauzulę informacyjną, która ma zostać wywieszona przy okienku biura podawczego w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

W jaki sposób przyznać zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć kontrakt na dostawę maszyny, jeśli dostawa została podzielona na kilka etapów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy definicja odbiorcy danych osobowych obejmuje podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy dopuszczalne jest łączenie klas realizujących inne podstawy programowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor może wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy kwota dopłaty unijnej do gospodarstwa rolnego powinna być wliczana do dochodu osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można zatrudnić asystenta nauczyciela na zastępstwo za nieobecnego długotrwale asystenta nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na staw (niehodowlany) do 2 m głębokości i 500 m2 wymagane jest pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy przyjeżdżając do Polski na podstawie wizy wydanej z numerem: 23. może legalnie pracować ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy od 01.01.2018 r. dalej obowiązuje odległość 12 m od lasów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pozostałości z produkcji roślinnej można spalać w piecu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może odwołać pracownika z pełnienia funkcji, gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spełniona jest przesłanka z art. 5 ust. 6 pkt 1 u.p.o.u.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka może wykorzystywać nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szkoła powinna posiadać Politykę Prywatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urlop wychowawczy nauczycielki może się zakończyć ostatniego dnia sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przetargu nieograniczonym zamawiający może zmienić kryteria oceny ofert przed terminem składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wycieczka szkolna może rozpoczynać się i kończyć w innej miejscowości niż siedziba szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wypłacona premia kwartalna za IV kwartał powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zasada privacy by design dotyczy wszystkich administratorów danych osobowych, w tym także komorników sądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy za wizytę lekarską można pobrać opłatę z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana statusu podatnika wpływa na zwolnienia w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmianę pracodawcy traktować jako utratę i uzyskanie dochodu czy jako ciągłość pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy żona powinna podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny ubezpieczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaką karę należy pobrać za nieterminowe sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne