Questions and answers

W jaki sposób i na jakich kontach ująć zasądzone koszty procesowe oraz zapłacone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wełnę, którą wypełnione są opakowania kartonowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłaty bankowe związane z korzystaniem z terminala płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli na części działek leśnych po wykonaniu UPUL stwierdzono rozbieżności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Co należy zrobić w przypadku pozostawania przez gminę w zwłoce z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Co organ powinien zrobić, gdy nie ma adresu danej strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dodatkowy urlop przysługujący pracownikom niepełnosprawnym należy uwzględnić w rezerwie urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy firma kupująca za granicą komputer dla pracownika jest wprowadzającym sprzęt do obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek wyrazić zgodę na odstąpienie od terminu złożenia wniosku o udzielenie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy hodowla ryb łososiowatych w skali produkcji 420 ton rocznie wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy istnieje możliwość wydzielenia pod drogę jedynie części nieruchomości przeznaczonej pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy kantor walutowy musi rejestrować sprzedaż walut na odrębnej kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym może mieć dwie kuchnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można dokonać odliczenia VAT z faktury wystawionej przed rejestracją firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można z dnia na dzień zmieniać ustalony w regulaminie rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy na etapie realizacji zamówienia wykonawca może dostarczyć inny sprzęt niż ten, który pierwotnie oferował?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel jest zaliczany do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel może dopuścić do zajęć świetlicowych uczniów niezgłoszonych do świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy organ może umorzyć tylko odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pielęgniarka może wystawić receptę na leki w ramach kontynuacji leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do pokrywania kosztów noclegów dla związkowców biorących udział w wyborach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy przekazywanie palet drewnianych pracownikom jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży przez gminę samochodu, który był przedmiotem dzierżawy należy naliczyć 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy Rosjanka będzie mogła świadczyć pracę po upływie okresu pracy na oświadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy rura odprowadzająca nadmiar ciepła z procesu syntezy kwasu organicznego jest emitorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy szczoteczka do nakładania tuszu do rzęs powinna być uznawana za opakowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy trzeba rozliczać opłatę produktową gdy firma została przejęta przez syndyka masy upadłościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy uchylić decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy uszkodzone i palone przez pracowników palety z drewna powinny być wykazywane w sprawozdaniu odpadowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy w celu zaproszenia pacjentek na mammografię można skorzystać z kontaktów z książki telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola mogą brać udział dzieci spoza gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki jawnej ma prawo wykonywać samodzielnie czynności z zakresu prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy wstępne szkolenie bhp powinno obejmować szkolenie z obsługi hydrantów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wyrównanie poziomu dochodowości w międzynarodowej grupie przedsiębiorstw podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zwrot zepsutego urządzenia do kontrahenta z Niemiec stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Ile godzin powinno trwać szkolenie BHP nowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2018 r., Filak Aga | Nieaktualne