Questions and answers

Czy organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki fundamentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy wnioskodawcy liczyć dochód z części gospodarstwa, której jest dzierżawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaką procedurę należy przeprowadzić w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania dokonanej w 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy udzielony na pierwsze dziecko automatycznie zostaje przerwany z dniem narodzin drugiego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy otrzymany bonus marketingowy stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata wierzytelności komornikowi w gotówce podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie ująć w kosztach przeterminowane wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może przekroczyć 27 godzin pracując na oddzielnych umowach, w dwóch różnych szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dochód z tytułu stypendium stażowego należy liczyć do lutego, czy czerwca br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy przedszkole może organizować zajęcia z kształcenia specjalnego we współpracy z inną placówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Komu wystawić PIT-8C, jeśli świadczenia dokonywane są na rzecz członków rodzin pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić byłemu pracownikowi odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak rozliczać transakcje, które opłacane są kryptowalutą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nierównoważne świadczenia wzajemne generują przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłacie targowej podlega sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lodów z automatu itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki okres powinna obejmować gwarancja z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku zmiany jej formy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy odsetki od pożyczki należy wydzielić z kosztów ogólnych i ująć w kosztach kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dotacja z ZUS, w części dotyczącej VAT, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dopuszczalne jest umieszczenie numeru PESEL osoby bezrobotnej w umowie w sprawie odbycia stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy roboty związane z wykonaniem nowej łazienki w lokalu mieszkalnym wymagają pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach zagraniczną podróż służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika z imprezy integracyjnej w wewnętrznej gazetce firmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy udziały wypłacone spadkobiercom członka banku stanowią koszt uzyskania przychodu dla banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można ujmować zestawy mebli biurowych jako zbiorcze obiekty środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy myjnia, na której wytwarzane są odpady w niewielkich ilościach musi dokonać wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak należy ująć w KPiR fakturę za szkolenie sfinansowane częściowo ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zgodnie z RODO dopuszczalne jest oznaczenie szafek pracowniczych poprzez umieszczenie na nich imion i nazwisk pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą udzielenie pożyczki przez spółkę z o.o. jednemu z udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy opłata na rzecz rentalcars podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakupiony towar należy przyjąć na magazyn na podstawie faktury, czy też dokumentu PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować przejęte udziały, które są zabezpieczeniem kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy można przelewać pracownikowi na jego konto osobiste zwrot kosztów poniesionych na zakupy firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy spółka jest zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczana jest od każdej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dłużnik może stosować ulgę na złe długi, gdy jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać zamknięcie roku w związkach zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy na terenie ROD można wybudować boksy do składowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Na jakich zasadach będzie prowadzony pracowniczy plan kapitałowy dla pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak należy wykazać nabycie usługi spedycyjnej w deklaracji VAT-7 i których pozycjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty muszą wchodzić w skład JPK - MAGAZYN?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów w zakresie standardów emisyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie są zasady sprzedaży artykułów medycznych dla osób niepełnosprawnych po 1 lipca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy na odbudowę koryta rowu pozwolenie na budowę powinien wydawać wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne