Questions and answers

Czy wydatki na telefon internetowy mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zastępca wójta może być członkiem komisji przetargowej powołanej przez wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy za zakup wyprawki dla dziecka sześcioletniego do przedszkola odpowiada organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy zdiagnozowana lumbalgia może być uznana za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Gdzie spółka ma w zeznaniu CIT-8 wykazać przychód z odsetek od obligacji otrzymanych za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile oczek wodnych i basenów o pow. do 50 m2 można wykonać na działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Ile razy może być wydawane postanowienie o poprawie projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać testy psychologiczne wykonane podczas procesu rekrutacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestię przerw między lekcjami w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie wymagania ppoż i bhp powinno spełniać archiwum zakładowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak i kiedy zaksięgować fakt przeniesienia praw z umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak interpretować przepis art. 204 ust. 4 Prawa ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę modernizacji pieca przez firmę z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak odliczyć pracownikowi zaliczkę na podatek z uwzględnieniem 50% kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak OPS może zmusić córki do przedstawienia dochodów oraz uczestniczenia w odpłatności matki za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak powinni rozliczyć się wspólnicy spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać różnice kursowe powstałe na środkach pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT w polskiej spółce w przypadku transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek należny i naliczony z tytułu WNT po zmianie przepisów od 1 stycznia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku refakturowania połowy kosztów konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego zakupionego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy firma dokonująca zakupu maszyny od firmy niemieckiej ma żądać certyfikatu rezydencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto ma kierować mieszkańców DPS na badania stanu zdrowia psychicznego i na jakiej podstawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto ponosi koszty związane z przekazem pocztowym zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na czym polega różnica w obecnym brzmieniu art. 24 ust. 7 u.ś.r. w porównaniu do zapisu sprzed nowelizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakiej podstawie może nastąpić zmiana decyzji, przyznającej stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych należy organizować wycieczki szkolne w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu należy dokonać oddelegowania nauczycieli z jednego przedszkola do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim terminie nauczycielka, która w listopadzie 2019 roku skończy 60 lat powinna przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób firma powinna postępować z wytwarzanymi odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach prowizję od kredytu zaciągniętego na inwestycję budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób zakład posiadający pozwolenie na wytwarzanie odpadów zostanie wpisany do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z nabyciem świadectw efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

W oparciu o który statut udziela się nagrody uczniowi liceum, które wchodzi w skład zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dniem sprzedaży będzie dzień wydania towaru odbiorcy (moment FCA)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest lokalizowanie pomieszczeń o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym w piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy i kiedy można odliczyć VAT z wadliwie wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia kontroli instalacji i grzejników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy każdy posiadacz odpadów posiada numer rejestrowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy kierownika sp zoz można odwołać lub zwolnić z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy licencja na technologię LipoShell na potrzeby prac B+R może być kosztem kwalifikowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne