Questions and answers

Czy kwota dopłaty unijnej do gospodarstwa rolnego powinna być wliczana do dochodu osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można zatrudnić asystenta nauczyciela na zastępstwo za nieobecnego długotrwale asystenta nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na staw (niehodowlany) do 2 m głębokości i 500 m2 wymagane jest pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy przyjeżdżając do Polski na podstawie wizy wydanej z numerem: 23. może legalnie pracować ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy od 01.01.2018 r. dalej obowiązuje odległość 12 m od lasów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pozostałości z produkcji roślinnej można spalać w piecu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może odwołać pracownika z pełnienia funkcji, gdy ten przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy spełniona jest przesłanka z art. 5 ust. 6 pkt 1 u.p.o.u.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka może wykorzystywać nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy szkoła powinna posiadać Politykę Prywatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urlop wychowawczy nauczycielki może się zakończyć ostatniego dnia sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przetargu nieograniczonym zamawiający może zmienić kryteria oceny ofert przed terminem składania ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy wycieczka szkolna może rozpoczynać się i kończyć w innej miejscowości niż siedziba szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wypłacona premia kwartalna za IV kwartał powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zasada privacy by design dotyczy wszystkich administratorów danych osobowych, w tym także komorników sądowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy za wizytę lekarską można pobrać opłatę z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmiana statusu podatnika wpływa na zwolnienia w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmianę pracodawcy traktować jako utratę i uzyskanie dochodu czy jako ciągłość pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy żona powinna podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny ubezpieczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaką karę należy pobrać za nieterminowe sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie dokumenty oprócz bilansu i rachunku zysków i strat powinno złożyć Koło Gospodyń Wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie koszty nabycia wykazać za akcje kupione 20 lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia w przedszkolu specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na spółce z o.o. z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są konsekwencje wyznaczenia terminu na składanie ofert o jeden dzień krótszego od terminu wymaganego w p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić pracodawca zatrudniający zleceniobiorcę z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jakie wymagania powinien spełnić kandydat na dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakim wymaganiom powinny odpowiadać podstawki wykorzystywane przez pracowników do dźwigania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych objęte w trwały zarząd nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy prawidłowo księgować koszty zakupu odsprzedawanych następnie towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty ponoszone na na działalność badawczo-rozwojową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak postąpić w związku ze złożonym fałszywym oświadczeniem dotyczącym dochodów nieopodatkowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Które przepisy określają zasady prowadzenia rachunkowości Rad Rodziców w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Którym nauczycielom organ prowadzący przedszkole może określić obowiązkowy tygodniowy wymiar pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy przyznać przyznać stronie świadczenie 500 +?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjionować darowiznę z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Z jakim dniem należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który został skazany za przestępstwo umyślne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne