Pytania i odpowiedzi

Czy w treści decyzji administracyjnej można wskazać dane osobowe stron postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jaki sposób udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku umowy zawartej przed nowelizacją p.z.p. z 22.06.2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy dyrektor zobowiązany jest wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany w latach 2008/2009 urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana usługa tłumaczenia świadczona na rzecz polskiego kontrahenta w Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma polska udostępniając pracowników polskiej firmie na terytorium Niemiec zapłaci 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki kod należy przypisać odpadom w postaci drewnianych elementów domku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy do dodatku za wysługę lat wlicza się okres odbywania przez nauczyciela zastępczej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy klauzula informacyjna powinna być dołączona do wywiadów środowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego powoduje konieczność zmiany wysokości zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wytwórca odpadowych emulsji z procesów obróbki CNC, w momencie przekazania odpadów, jest podmiotem wysyłającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest procedura utworzenia w zespole szkół szkoły policealnej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę na dwie biogazownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy podatnikowi, który dostał fakturę od włoskiego dostawcy z VAT należy się zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jaki czas można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dane o karalności nauczyciela są danymi wrażliwymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak postępować, gdy część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentację niejawną o klauzuli „zastrzeżone”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT wykazać rabat udzielony na podstawie wystawianych faktur sprzedażowych w okresie 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustalając prawo do świadczenia wychowawczego należy uwzględnić dochód uzyskany z zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę urządzenia i transport do unijnej spółki zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa licencyjna na znak towarowy podlega podatkowi od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej mogą znajdować się inne drogi publiczne/drogi wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy głos pracownika obsługującego klienta na infolinii jest daną osobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak należy rozliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę z pielęgniarką?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wynajem samochodów osobowych rodzi bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy konieczne jest zawarcie porozumienia z centrum pomocy rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urząd może ujawniać informację na temat posiadanego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W jaki sposób należy zagospodarować osad, który został wydobyty podczas konserwacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy uzupełnić pełnomocnictwo do występowania o pozwolenie na budowę o datę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Z jakich aktów prawnych wynika odpowiedzialność pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pod jakim kodem wytwórca powinien przekazywać odpady w postaci kartonów oklejonych taśmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy należy cofnąć stypendium jeżeli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą likwidacja ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wypowiedzenie wręczone pracownikowi w dzień na który później przedstawił zwolnienie jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak prawidłowo dyrektor szkoły powinien sprawdzać obowiązek szkolny realizowany przez ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może stworzyć nowe stanowisko pomocy nauczyciela zamiast asystenta nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczyć krótkoterminowy wynajem nieruchomości położonych w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co zrobić, gdy wykonawca, który złożył w postępowaniu jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertę uchyla się od zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne