Questions and answers

Czy inspektor ochrony danych powinien posiadać odrębny zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy użyczenie samochodu podlega ewidencji w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy podpisać umowę z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole w świetle aktualnych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca rentę wdowią i pół sierocą z zagranicy, składając wnioski na 500+ i rodzinny podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co w przypadku, gdy uczennica nie przystąpi do egzaminu poprawkowego z powodu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać środki, które znajdują się na danym koncie bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może powierzyć sekretarzowi szkoły stanowisko wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak są opodatkowane należności licencyjne z tytułu wydawanej w Niemczech książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT fakturę od firmy faktoringowej zarejestrowanej VAT UE w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy regały jezdne mogą stanowić odrębny środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak zaksięgować poniesione koszty przestoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak ustalić przychód podatkowy z niezakończonych umów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób ustala się proporcję, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47 u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinienem wykazać roboty niezakończone w bilansie otwarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy kontynuacja zatrudnienia sprawia, że pracownik nabył urlop miesięczny w pierwszym zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy właściciel pensjonatu może sprzedawać poszczególne lokale jako apartamenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy organ może ujawnić treść opinii Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa stronom postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak jest definicja elektrowni wiatrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy czynnik chłodniczy R407C zostanie wycofany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wymagana jest karta charakterystyki dla roztworów wytwarzanych na potrzeby produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na placu magazynowym można gromadzić obok siebie produkty i prasokontener?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne do niewłaściwego organy jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czego wymaga montaż szlabanu na wjeździe na drogę dojazdową do budynku wielorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mądry Martyna | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w spółce zakup ryb od wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy istnieje możliwość skorygowania zgłoszenia do ZUS i skorzystania z kodu 0540 ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto powinien sprawować zarząd nad obiektem i majątkiem wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy niepedagogicznym pracownikom, z którymi pracodawca chce rozwiązać stosunek pracy należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy oznaczyć organ w decyzjach administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Gdzie powinien odprowadzać składki przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy KDR przysługuje ojcu dziecka pochodzącego ze związku nieformalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy budynki, ogrodzenie i fontannę zinwentaryzować metodą spisu z natury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy KDR przysługuje kobiecie, która posiada czworo dorosłych dzieci, mających już swoje rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy ryczałt za dojazdy własnym autem może być zwolniony ze składek ZUS i podlegać tylko pod podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek dowożenia uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z miejsca zamieszkania do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może wyrazić zgodę na ruchomy czas pracy dla niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne