Questions and answers

Czy wjechanie w bramę wyjazdową pracodawcy jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wykonawca może podpisać ofertę za pomocą faksymile swojego podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Szczęsny Daniel | Aktualne

Jak często powinny być przeprowadzane obserwacje u nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Jakie dokumenty związane z pacjentem muszą być w gabinecie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak powinien być naliczony odpis na ZFŚS dla emerytowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT nabycie towaru od zagranicznego kontrahenta niezarejestrowanego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zabezpieczyć pracownika dokonującego przeglądu wysokiej zjeżdżalni na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od przeniesienia praw do bezcłowych licencji importowych z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy przetwarzanie danych osobowych powoduje konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Kto i w jaki sposób składa oświadczenia dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jakiej formie kierownik zoz-u wydaje rozstrzygnięcie od odwołania złożonego w ramach konkursu ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

W jakim stopniu podwykonawca zgłoszony w trakcie trwania umowy musi spełniać warunek wydajności określony w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy od naliczonych, a niezapłaconych odsetek i opłaty prolongacyjnej należy zapłacić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy otrzymane zaliczki do dotacji są przychodem w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik powinien stosować odpisy amortyzacyjne w przypadku nieruchomości otrzymanej w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy powstaje konieczność zapłaty podatku i przez kogo, gdy żyrant zapłacił dług z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy powstanie przychód dla spółki, gdy osoba fizyczna wniesie aportem przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do jakiego rodzaju składnika należy zaliczyć dodatek do wynagrodzenia z FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie obowiązki ma spółka z o.o. na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć w PIT-36 za 2017 r. otrzymanie dywidendy z Węgier?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w książce przychodów i rozchodów zaksięgować zakup, a następnie sprzedaż wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób skorygować kwotę zasiłku chorobowego na liście płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób spółka może rozliczyć stratę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dodatek na dziecko winien być wliczony do dochodu, jaki jest ustalony przy przyznaniu świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy do składu rodziny wliczamy męża długotrwale przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dziecko można zapisać do przedszkola tylko po to, aby skorzystało z dyżuru wakacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest poprawienie omyłki polegającej na braku nazwy producenta oferowanego asortymentu w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy należy doliczyć dochód uzyskany ze zlecenia za następny miesiąc do świadczenia rodzinnego i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy potrącać podatek u źródła za pośrednictwo w rezerwacji pokoi przez klientów za pomocą serwisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne