Questions and answers

Czy miejsce położenia rachunku bankowego ma znaczenie przy ustalaniu obowiązku pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy montaż piłko chwytu na terenie boiska o wysokości 5 m wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy należy utracić zarówno dochód z tytułu zatrudnienia jak i z tytułu pobieranego zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielka mająca 55 lat i ponad 30-letni staż pracy może przejść na emeryturę nauczycielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany może mieć ograniczony wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy noty odsetkowe za opóźnienia w płatnościach należy zaliczać do kosztów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy od kosztów rejestracji numeru LEI można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS powinien przyjąć od wnioskodawczyni nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ prowadzący powinien ustalić w formie pisemnej dla dyrektora szkoły tzw. zakres czynności dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy osoba zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela powinna mieć wypłacany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy postępowanie na aktualizację systemu monitoringu sieci wodociągowej można przeprowadzić z udziałem jedynie autora systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo wskazać za pracę, w którą sobotę odbiera wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik socjalnego domu pomocy społecznej może przeprowadzić aktualizację wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy określają przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy sprawa o zasiłek pielęgnacyjny 69-letniego wnioskodawcy podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wobec podmiotu mogą być prowadzone dwie niezależne kontrole celno-skarbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku obsługi urządzenia laserowego oraz wymiany butli z azotem i propanem wymagane są uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w sytuacji złamania ręki na śliskim parkingu wyłączna wina leży po stronie jego zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wszystkie substancje niebezpieczne muszą być składowane w rynnach wychwytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu zawartej przed zatrudnieniem umowy o dzieło jest podstawą do oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zabytkowy budynek zajęty na żłobek podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zagraniczny dochód zwolniony należy wykazać w rozliczeniu rocznym PIT-ZG?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakaz handlu w niedziele obejmuje targi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie badania są niezbędne do korzystania z prywatnego samochodu w czasie podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakiego typu oceny kwalifikacyjne ma prawo stosować publiczna szkoła ponadgimnazjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba pełniąca funkcję pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ma podatnik, który świadczy usługi transportowe na terenie kilku krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są przesłanki dokonania zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe spowoduje przekazanie rodzicom w darowiźnie samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wnioski składa pracownica, która w trakcie urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie wymogi powinna spełniać sala zabiegowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jaki jest tryb udzielania informacji geologicznej przez starostów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje w roku, w którym pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną w roku bieżącym dotyczącą dostawy wyrobów w roku ubiegłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczać stawkę dodatku nocnego i za godzinę pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować fakturę otrzymaną od kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty podatkowe, jeśli spółdzielnia sprzedała mieszkania przed rozliczeniem kosztów inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić koszt podatkowy przy sprzedaży nieruchomości przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel zostaje przywrócony do pracy po wyroku sądu o przywróceniu do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne