Questions and answers

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i składek ZUS, jeśli właściciel jednoosobowej firmy zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do wyliczenia tzw. "trzynastki" należy włączyć wypłacone nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż uszkodzonego samochodu bez naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy budowa biegów schodowych z biur zakładowych jest rozbudową budynku czy jego przebudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Z jaką stawką podatku VAT należy sprzedać nieruchomość bez podziału na grunt i budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć częściowe i całościowe obciążenie pracowników kosztami studiów, które finansuje pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć zakup w Niemczech nowego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT rabat towarowy uzależniony od osiągniętego obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W deklaracji VAT za jaki okres należy ująć fakturę korygującą zmniejszającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość okresowego w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba nieubezpieczona może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Co powinien zrobić organ, do którego wpłynęła interpelacja radnego gminy w sprawie zalewania działki mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy prawo dopuszcza zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze dla osoby samotnie wychowującej dziecko uzależnione jest od faktu zasądzenia alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy straty podatkowe spółki z o.o. podlegają rozliczeniu po przekształceniu jej w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy unit stomatologiczny można amortyzować podwyższoną stawką amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z zakupem usług programistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak opodatkować nagrody wydane klientom w ramch sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody przekazywane rolnikom w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty związane z testowaniem linii technologicznej stanowią element wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty związane z dywidendami z zagranicznych spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dokonanie korekty VAT wpływa na wartość początkową sprzedanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach ulepszenie komputera, który nie stanowi środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone leasingodawcy, za szkodę na leasingowanym samochodzie, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba, która została wykreślona z CEiDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony może rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy kandydat na dyrektora szkoły musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wyliczenie odpłatności za pobyt w DPS jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dofinansowanie usługi rozwojowej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zakup telewizora do sali konferencyjnej można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy z pracownikiem dwukrotnie zatrudnionym na zastępstwo można ponownie zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wpisać żonę do składu rodziny mimo, iż jest pozbawiona władzy rodzicielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy uchylić dodatki z tytułu samotnego wychowywania dzieci i doliczyć do składu rodziny nowego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakich sytuacjach należy rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki ponoszone w związku z rozliczaniem projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaki organ kontroluje transparentność wyboru osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy spośród osób aplikujących o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy sprzedaż dokumentacji o kosztach wyrobu podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi, który po 37 latach pracy przechodzi na emeryturę należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidło wyliczyć wartość EBIDTY?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje osobie, która skończyła 18 lat i uczy się w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć smartfon?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można przyznać rodzinie zasiłek okresowy i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w ramach działalności nierejestrowanej emeryt może świadczyć usługi koszenia trawy lub palenia w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Według jakich zasad należy składować długie paczki z detalami metalowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółka transportowa może korzystać z jednorazowej amortyzacji samochodów ciężarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakup domeny internetowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne