Questions and answers

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną w roku bieżącym dotyczącą roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zakwalifikować polichlorek winylu, obliczając opłatę za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak opodatkować produkcję i dystrybucję nasienia zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymaną dotację unijną na zakup dwóch maszyn, gdy brak jest przydzielonej kwoty na daną maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozróżnić, czy mamy do czynienia z podwykonawstwem czy udostępnieniem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak uzyskać zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto odpowiedzialny jest za straty poniesione w wyniku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Na podstawie jakich dowodów organ może stwierdzić uciążliwości odorowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję przyznającą prawo do świadczeń z FA od miesiąca marca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy obowiązkowe jest prowadzenie rejestracji do dentysty przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady przeprowadzania badań profilaktycznych przy pracy z rtęcią metaliczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jakie skutki pociąga za sobą dodanie numeru PESEL do wykaz udostępnionej dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy firma nabywająca z zagranicy usługi niematerialne ma obowiązek potrącania podatku w źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek, aby umowa o zamówienia publiczne była zawierana w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję administracyjną przyznającą świadczenie bez przeprowadzenia wywiadu z tą osobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg upustu krwi u pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla osób chorych na gruźlicę wymagają skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu całkowita wartość zamówienia bez VAT to szacunkowa wartość zamówienia podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wyniki rożnych badań można zgrać na jedną płytę CD i przekazać pacjentowi za jednokrotną opłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka, która podejrzewa, że koleżanka w sposób nieuprawniony pobiera leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie przepisy należy stosować w przypadku zamówienia wielorodzajowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak rozliczać wyjazdy podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć honorarium wypłacane po śmierci twórcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenia finansowane z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy przerwa w pracy wymaga przeprowadzenia ponownego szkolenia wstępnego bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto jest osobą uprawnioną do odbioru rusztowania na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Z którego miesiąca należy uzyskać dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co należy rozumieć jako uzyskanie dochodu: uzyskanie uprawnienia do renty, datę decyzji, czy faktyczną wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy akta osobowe dyrektorów szkół i przedszkoli należy przekazać do Centrum Usług Wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy fakt, że wynagrodzenie przekracza 200 zł czy nie, wpływa na naliczanie kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy kontynuacja prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga zawiadomienia organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można w jednej decyzji ustalić odpłatność za DPS i zwolnić z ponoszenia tej odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można zmienić sposób określenia prewspółczynnika odliczania podatku naliczonego na dany rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy można zmienić tytuł nieobecności pracownika z zasiłku opiekuńczego na krwiodawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej 0,5 etatu może przejść na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne