Questions and answers

Czy wspólnicy spółki cywilnej stanowią grupę kapitałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zgłoszone podejrzenie znęcania się nad dzieckiem należy wyjaśnić w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie będą skutki podatkowe darowizny samochodu, który został zakupiony na podstawie faktury VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie są zadania instruktora praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować sprzedaż za granicę, gdy paragon wydawany jest w PLN?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę faktury sprzed 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający z próbkami przesłanymi przez wykonawcę, którego oferta nie została najwyżej oceniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinna być zawarta umowa z kierownikiem spzoz, który jednocześnie jest lekarzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu maszyny produkcyjnej zza granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak uruchomić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Kiedy brak obecności nauczyciela w pracy można potraktować jako porzucenie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy nie występuje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży usług w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Kiedy odpis aktualizujący powinien zmniejszać wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kto obejmuje w posiadanie zwierzę, którego przepadek orzekł sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej sytuacji nieruchomość może być wyceniona w księgach rachunkowych w wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób przenieść nauczyciela z gimnazjum do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej zachowuje status ucznia do końca danego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy budowa ogrodzenia poniżej 2,2 m na terenie, gdzie jest współwłasność wymaga zgłoszenia/pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy czynności z zakresu przygotowania zwłok do pochówku mogą się odbyć na terenie podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dłużnik alimentacyjny może spłacać zadłużenie bezpośrednio na konto GOPSu, pomijając komornika sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dłużnik powinien wystąpić z wnioskiem do komornika o umorzenie egzekucji w sprawie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy doświadczony pracownik może przeprowadzić nowo zatrudnionej osobie instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dwie współpracujące ze sobą firmy, mające tego samego właściciela, mogą złożyć dwie różne oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Aktualne

Czy jest jakaś różnica między terminologią "budowa placu plac zabaw" a "budowa obiektów małej architektury"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy miejsce położenia rachunku bankowego ma znaczenie przy ustalaniu obowiązku pobrania podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy montaż piłko chwytu na terenie boiska o wysokości 5 m wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy należy utracić zarówno dochód z tytułu zatrudnienia jak i z tytułu pobieranego zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielka mająca 55 lat i ponad 30-letni staż pracy może przejść na emeryturę nauczycielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany może mieć ograniczony wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy noty odsetkowe za opóźnienia w płatnościach należy zaliczać do kosztów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy od kosztów rejestracji numeru LEI można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS powinien przyjąć od wnioskodawczyni nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ prowadzący powinien ustalić w formie pisemnej dla dyrektora szkoły tzw. zakres czynności dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy osoba zatrudniona w szkole na stanowisku nauczyciela powinna mieć wypłacany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy postępowanie na aktualizację systemu monitoringu sieci wodociągowej można przeprowadzić z udziałem jedynie autora systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy pracownik ma prawo wskazać za pracę, w którą sobotę odbiera wolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik socjalnego domu pomocy społecznej może przeprowadzić aktualizację wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy określają przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne