Questions and answers

Czy wobec pracownika obsługi sprzątającej w szkole można zastosować indywidualny rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy worki typu BIG BAG należy różnicować w zależności od transportowanej lub przechowywanej zawartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu dotacji trzeba zrobić korektę CIT-8 za ubiegłe lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w stażu urlopowym należy uwzględnić okres pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zatrudnienie opiekuna dla dziecka z autyzmem w szkole podstawowej jest dla tej placówki obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS możliwe jest sfinansowanie zakupu książek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kogo należy konserwacja płotu posadowionego między działkami sąsiadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Gdzie należy płacić składki zus i pit4 za polskich spawaczy wysyłanych do pracy w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile wynosi czas pracy technika dentystycznego zatrudnionego w prywatnym przedsiębiorstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela-rehabilitanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka powinna być wysokość zasiłku stałego za miesiąc luty i marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką przyjąć podstawę do wyliczenia podstawy chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zatrudniony w zespole szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego osoby zatrudnionej na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę faktury wystawioną w 2018 r. korygującą całość faktury z 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować poniesione wydatki na prototyp maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować wynajem przez podatnika apartamentów przeznaczonych na lokale usługowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak potrącać zajęcia alimentacyjne i niealimentacyjne z wypłacanych pracownikom zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeliczyć dni urlopu nauczyciela na godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w księgach zbycie posiadanych udziałów w spółce z o.o. w celu ich dobrowolnego umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zatrudnić wyłonionego w drodze wyboru referenta do spraw administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy powinien zostać przeprowadzony wywiad aktualizacyjny u osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli poszczególne etapy umowy realizowane są w trzech różnych miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy transakcja pomiędzy podatnikami może zostać uznana za pozorną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto ustala pensum godzin dla nauczyciela prowadzącego rewalidację?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Od czego zależy obowiązek opodatkowania wynagrodzenia obywatela Słowacji zatrudnionego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy mówimy o oddelegowaniu i kiedy powinny zostać zastosowanie stawki wynagrodzenia wg stawek niemieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jakiej kwocie powinna zostać wyrażona wartość rynkowa budowli, na potrzeby podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim okresie będzie obowiązywać ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu ubezpieczenia ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób liczyć okres przedawnienia zobowiązania podatkowego (z punktu widzenia ulgi za złe długi)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób można zmienić termin rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób ustalić właściwość miejscową organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W którym miesiącu należy wprowadzić do ewidencji korektę (duplikat) oraz fakturę pierwotną (duplikat)?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Za jaki miesiąc uwzględnić dochód uzyskany przy dokonywaniu przeliczenia dochodów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Z jaką datą należy wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi, który zastępuje innego nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Co musi zawierać kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy budowa odkrytego zbiornika odparowującego wymaga uzyskania decyzji środowiskowej lub pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dofinansowanie wycieczki będzie przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne