Questions and answers

Czy dwie osoby fizyczne mogą być organem prowadzącym placówkę niepubliczną kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego może być opodatkowana w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy instalacja zastępcza może składować stabilizat na własnym składowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy istnieje konieczność zaksięgowania na koniec roku odsetek od kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy kierowca autobusu może być zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy połączonym z systemem mieszanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy montaż próbny powinien być potraktowany jako usługa budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy możliwe jest odliczenie 100% VAT z faktury nabycia usługi reklamowej - oklejenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy możliwe jest skorygowanie faktury ze względu na niewłaściwe wskazanie nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można dokonać umorzenia kwoty dofinansowania na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy można podzielić działkę o nieuregulowanym stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy na obszarze Natura 2000 można lokalizować zbiornik bezodpływowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel wspierający powinien uczestniczyć w każdej lekcji dziecka z zespołem Aspergera?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy obowiązkowe jest wyznaczenie lekarza prowadzącego dla pacjenta leczonego w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy opłatę za dokonanie wpisu do rejestru pośredników kredytowych można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić notę obciążeniową za media osobie, której podnajmowany jest lokal?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik powinien naliczać i odprowadzać podatek VAT również z tytułu najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podmiot świadczący usługi IT może skorzystać z podmiotowego zwolnienia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy powstała różnica kursowa między wypłatą a zwrotem pożyczki stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracowników służby bhp można obciążać obowiązkami z zakresu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rozdrabnianie odpadów w stacjonarnym urządzeniu jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze za listopad 2017 r. można uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy taksówkarza zatrudnionego na umowę o pracę obowiązuje ustawa o czasie pracy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy właściciel zakładu pracy może swobodnie ustalać na nim zasady ruchu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w procesie rekrutacji można sprawdzać w praktyce umiejętności pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w sprawie o świadczenia rodzinne do dochodu należy uwzględnić dochód ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne