Questions and answers

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela, który w maju rozpocznie pracę w nowej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana hurtowa sprzedaż polskim firmom zakupionych na niemieckich aukcjach używanych konsol do gry?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura likwidacji spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak powinno być udokumentowane obciążenie z tytułu odsetek od odroczonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo policzyć odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT za usługę transportową towarów z Włoch do Niemiec dla kontrahenta z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak refakturować usługę na kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość organu w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy nauczyciela obowiązuje ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy premię regulaminową przyjmujemy do średniej urlopowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na jedną z nierozstrzygniętych części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto jest organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, GOPS czy PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Któremu z rodziców doliczyć wartość kwoty zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Po jakim czasie podatnik ma prawo rozliczyć faktury VAT po zgłoszeniu rejestracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakiej kwocie spółka powinna wykazać przychody ze sprzedaży usług na gruncie ustawy o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób należy poinformować nauczyciela o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozpatrzeć wniosek o zasiłek rodzinny z dodatkami w przypadku braku podpisu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co jest miarą ciężkości pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy budynek oranżerii można traktować jako budynek użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dokonując wyceny wyrobów gotowych należy oczyścić przychody o wartość usługi montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy doświadczenie projektanta może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy doświadczenie wykonawcy może stanowić drugie kryterium w przetargu na usługi cateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy grunty zabudowane budynkiem trakcyjnym podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieje obowiązek obligatoryjny naliczenia na ZFSŚ dla byłych pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy procesorami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy można dochodzić zwrotu świadczeń z FA na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w przypadku aportu od gminy zabudowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na fakturze dokumentującej WDT należy umieścić adnotację o odwrotnym obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały od dnia, od którego przysługuje emerytura?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi wygaszanego gimnazjum, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia obecności służby bhp podczas wszystkich zmian roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy może świadczyć usługi pielęgnacji zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne