Questions and answers

Czy pacjentami zol psychiatrycznego może zajmować się opiekun medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy powinno się stronie uprawomocnić decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy po zmianie pożyczkodawcy, pożyczkobiorca powinien zapłacić podatek PCC od udzielonych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik może korzystać z zaświadczenia BHP od poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik służby bhp może samodzielnie wstrzymać pracę zakładu z uwagi na zauważone nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy projektowany pas służebności umniejsza powierzchnię każdej z projektowanych działek budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy towary, za które podatnik zapłacił gotówką, powinny zostać ujęte w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w pomieszczeniach higienicznosanitarnych zakładu pracy można instalować suszarki do rąk?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy znane są orzeczenia sądów pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji elektronicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy żłobek może mieć ustaloną przerwę wakacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie czynności administracyjne należy przeprowadzić, aby legalnie wykonać na jeziorze pomost rekreacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej u nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak naliczyć odpłatność OPS za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za niepełny miesiąc luty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Na jakie badania należy kierować pracowników, którzy pracują przy maszynie X-ray?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Przez jaki okres czasu powinny być przechowywane zgody osób wyrażających chęć szczepienia przeciwko COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Z jaką datą ustaje obowiązek w podatku od nieruchomości wobec budynku, który uległ rozbiórce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Z jakim dniem powinno nastąpić zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy budowa przenośnego masztu antenowego po 180 dniach wymaga usunięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana dla części działki ewidencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy istnieją normy określające wyposażenie toalet dla dzieci w szkole i przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy konieczna jest uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia Klubu Seniora w ramach struktury OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy orzec o nienależnie pobranym świadczeniu z pomocy społecznej i jego zwrocie w jednej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracodawca może wyeliminować wypłaty gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy samoobsługowa myjnia samochodowa jest zaliczana do usług obsługi pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy spółka zatrudniająca 11 osób ma obowiązek wdrożyć PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy ustalając dochód rodziny do programu "Czyste powietrze" należy uwzględnić dochody z renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wicedyrektorem poradni psychologiczno pedagogicznej może być osoba niebędąca nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w postępowaniu o uchylenie pozwolenia na budowę stroną może być wyłącznie inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne