Questions and answers

Czy matka mieszkająca z nowym partnerem ma prawo do rozliczenia się jako matka samotnie wychowująca dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można jedną decyzją zmienić obie decyzję przyznające świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można zaplanować w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 nauczycielowi nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika z powodu częstych absencji chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka podlega ochronie stosunku pracy przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel powinien zwrócić się na piśmie o możliwość kontynuowania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym jest kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy podatnik może rozliczyć się w miejscu zamieszkania, mimo że PIT-11 został wysłany według miejsca zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy pracownik mający uprawnienia energetyczne może wykonywać pracę związaną z wymianą bezpiecznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w dwóch firmach należy się zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego u obydwu pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy preferencyjna stawka podatku 15% dla małych podatników jest obowiązkowa, czy można z niej nie skorzystać?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy przeniesienie specjalisty do spraw kadr na stanowisko sekretarza szkoły wymaga zgody organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzina musi zwrócić wynagrodzenie nauczyciela zmarłego 3 kwietnia, a wypłacone z góry 1 kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka pobiera podatek u źródła za wynajem samochodów w czasie zagranicznego wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy spółka powinna skorygować przychody z tytułu refaktur faktur uznanych przez urząd za puste?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu zakupionego w 2009 r., gdy amortyzację zakończono w 2014 r., podlega podatkowi dochodowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy stypendium przyznane przez departament USA powinno się wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy uczeń gimnazjum może brać udział w rekrutacji elektronicznej do szkoły ponadgimnazjalnej w dwóch miastach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uderzenie się przez pracownika głową w regał może być uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w przypadku zamówienia z wolnej ręki istnieje obowiązek informacyjny z art. 92 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zakup rocznych subskrypcji oprogramowania należy potraktować jako dostawę czy usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zastosowanie przez wykonawcę w ofercie błędnej stawki VAT winno skutkować jej odrzuceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy za wystawienie druku N9 lekarz może pobrać od pracownika opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zwrot kosztu wychowania przedszkolnego rozliczany pomiędzy gminami jest określony jakimkolwiek terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy można udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa klasyfikacja KŚT oraz stawka amortyzacji dla zakupionego rzutnika multimedialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna dodania nowych ulic do istniejących obwodów szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakich dokumentów powinna żądać gmina przy wniosku o zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba będąca nauczycielem wspomagającym dla dziecka z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki urlop przysługuje nauczycielce zatrudnionej od 1 lutego br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć, czy sprzątaczka w szkole może otrzymać kolejną umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy przyznać dzień wolny opieki nad dzieckiem dla rodziców po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak opodatkować transakcję prowadzenia szkoleń innym kraju UE niż podatnik zarejestrowany jako VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien być naliczany dodatek stażowy nauczyciela, który posiada tytuł doktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo wentylować ruchome stanowisko spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak traktować wózek jezdniowy z napędem elektrycznym jazdy i unoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak zaliczyć do kosztów zaległe składki na ZUS płacone w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy spełniony jest warunek zapewnienia odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto posiada prawa autorskie do strony internetowej, którą stworzył dla szkoły nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jaki adres wysłać wezwanie dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek okresowy z tytułu oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczyciel może na własną prośbę rozwiązać umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim rozdziale ująć nową opłatę za usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób liczy się nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego celem ustalenia kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać zmiany nazwy zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, czy pracownica obsługi powinna otrzymać kolejną nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, o ile przedłuży się staż nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Z jaką datą należy przyznać podwyżki pracownicom wracającym z urlopów macierzyńskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co oznacza pojęcie prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy modele diagnostyczne uzębienia stanowią element dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy można decyzyjnie skierować do ŚDS więcej niż 60 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należą się świadczenia dla dziecka, które przebywa w Ośrodku Terapii Nerwic dla dzieci i Młodzieży SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przekazać akta sprawy wojewodzie w celu stwierdzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przywrócić termin do uzupełnienia dokumentów do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy średnią miesięczną ekwiwalentu wyliczaną ze zmiennych składników można przeliczać godzinowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy taka działalność może skorzystać ulgi na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne