Questions and answers

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje dorosłemu niepełnosprawnemu w stopniu znacznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy kierownikowi SP ZOZ należy się nagroda uznaniowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy krążki szlifierskie służące do szlifowania powłoki lakierniczej są odpadem niebezpiecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy moment zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wpływa na moment jej ujęcia w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy możemy odliczyć VAT z faktury dotyczącej organizacji szkolenia i usługi hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest uchwalenie mpzp równolegle ze zmianą studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można dokonać zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku będącym w trakcie realizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy można dokonywać dobrowolnych potrąceń z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy opłacić składkę na Fundusz Pracy, jeśli pracownica na urlopie macierzyńskim otrzymała nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy przyznać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 4 u.ś.o.z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy realizować zajęcie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy należy ustanowić służebność, gdy wydzielona pod drogę działka jest drogą gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pedagog w placówce nieferyjnej może pełnić dyżur telefoniczny w domu w weekendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pielęgniarka środowiskowa ma prawo usuwać szwy w domu pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy piły do cięcia materiałów z kamienia muszą być wyposażone w system zraszania tarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy po upływie okresu pracy na oświadczeniu możliwe jest dalsze zatrudnienie cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może objąć skróconym odpoczynkiem dobowym i tygodniowym wszystkich zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może ograniczyć używanie prywatnych telefonów komórkowych pracownikom obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy pracodawca może sam określić zasady okresowych przeglądów maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca powinien wydać pracownikowi listy obecności po upływie 10 lat

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownikowi w ciągu roku można dać dwie kary upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy prawidłową stawką ryczałtu na zimowe utrzymanie dróg będzie 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy prywatne ubezpieczenie medyczne podlega oskładkowaniu u osób niebędących pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy wymianie gazowego podgrzewacza wody na kocioł gazowy konieczne jest uzyskanie pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy radny może pełnić funkcję rachmistrza w spisie powszechnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy rodzicowi należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko, którego szkoła pracuje w trybie hybrydowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy sekretarz gminy w okresie pełnienia tej funkcji może świadczyć usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy skan wniosku w sprawie wydania zaświadczenia tzw. o lasach przesłany na adres pracownika ma walory podania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze przysługują ojcu, gdy matka dzieci zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy usługa sprzątania zafakturowana przez hotel daje prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wdowa może rozliczyć ulgi nieżyjącego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w drugim wezwaniu zamieszczamy dwie zaległe raty nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w przypadku wytwarzania odpadów konieczne jest ustanawianie wysokości zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w regulaminie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli należy ustalić maksymalną wysokość przyznanej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne