Questions and answers

Czy dyrektor mógł odmówić przekazania dzieci do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gabinety naturoterapii, gabinety weterynaryjne są objęte RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy istnieje możliwość zgłoszenia zmian w zakresie liczby zatrudnionych pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy miejscem wykonywania pracy kierowcy może być siedziba firmy i teren Europy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury wystawionej z naruszeniem przepisów podatkowych (od faktury wystawionej po terminie)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można stosować nadal podwyższone kryterium dochodowe w świadczeniu wychowawczym w związku z niepełnosprawnością syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję środowiskową dla istniejącego punktu skupu złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy na świadectwie pracy należy zamieścić zapis dotyczący numeru EKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielce należy się urlop za rok, w którym przez większość czasu przebywała na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od zapłaconej wartości netto powstają różnice kursowe i VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy oprogramowanie powiększa wartość początkową komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy osiem niezależnych stanowisk do mieszania farb i lakierów spełnia definicję jednej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podmiot, który nabył nową kwaterę składowiska odpadów, powinien wykonać sieć piezometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o istnieniu możliwości zatrudnienia pracownika po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracownik może uznać swoją winę i dobrowolnie zwrócić starty poniesione przez pracodawcę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracowników można kierować do pracy lub na szkolenie do innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przedsiębiorcy grozi kara za złożenie sprawozdania o opakowaniach po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy śmierć strony jest podstawą do obligatoryjnego umorzenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka muszą być wydane w całości na to zadanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje studentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie usług na rzecz parafii wpływa na zwolnienie z fiskalizacji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, gdy matka nie sprawuje faktycznej opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy ustalając prawo do świadczeń rodzinnych należy odliczyć kwotę alimentów zasądzonych czy zapłaconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia, przy języku obcym należy wpisywać, który to poziom edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wchodzi w specjalną organizację nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie rodzinne oraz świadczenie wychowawcze pozostawić bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych konieczne jest wskazanie zakresu przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy wydatki na spotkanie z klientami można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Czy wyliczając dochód do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka doliczamy ŚRD?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wysłać zapytanie do wojewody dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wystawiona nota księgowa stanowi dla spółki przychód do opodatkowania w momencie jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej normy można zapłacić w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy w niepełnym wymiarze etatu ma wpływ na obecny wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne