Questions and answers

Czy nauczyciel otrzymuje odprawę z tytułu przejścia na świadczenie emerytalne, jeżeli został zawieszony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący ma prawo zobowiązywać dyrektorów do działań, które nie są zadaniami statutowymi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba będąca dyrektorem żłobka może kierować pracą klubu dziecięcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca przedszkole publiczne może przekazać je do prowadzenia spółce prawa handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy od odsetek należy potrącać w zaokrągleniu do 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy powinna zostać wydana decyzja o zwrocie nienależnie pobranego dodatku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może uznać zaświadczenia kwalifikacyjne energetyczne za bezterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim musi wykonywać taką samą normę jak osoby zdrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawidłowo ustalono podstawę wymiaru zasiłku nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przy wypadku przy pracy zamiar i obowiązek przewidywania dotyczą skutków zdarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy sekretarz gminy może pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka będzie mogła zastosować obniżoną stawkę odsetek za trzydniową zwłokę z zapłatą zaliczek na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż auta wykupionego z leasingu musi być ewidencjonowana przy użyciu kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy stwierdzić wygaśnięcie dotychczasowej decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy to dyrektor podejmuje decyzje o tym czy nauczyciel może podjąć dodatkowe zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy w obecnej sytuacji doszło do skutecznego wydłużenia terminu płatności wobec poważnych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku wygaszanego gimnazjum należy przeprowadzić konkurs na dyrektora placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wzmocnienie brzegu naturalnego zbiornika wodnego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy w związku z literówką w świadectwie ukończenia gimnazjum należy ponownie byłemu uczniowi wydrukować świadectwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy w związku z nałożeniem kary umownej podatnik może wystawić notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w związku z wejściem w życie RODO należy zmienić regulamin organizacyjny sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy za kwiecień 2018 r. przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zasadne będzie zastosowanie art. 30 ust. 11 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zmienić decyzję uprawniającą do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Gdzie w deklaracji VAT-7 należy wykazać import usług od kontrahentów spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży ciast?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki wynikające z RODO ma pracodawca, który zajmuje się obsługą ubezpieczeń grupowych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma świadczenie usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów z Chin na rzecz konsumentów z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu dokumentów z Urzędu Wojewódzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo utworzyć rezerwę na prawdopodobne zobowiązania z tytułu otrzymanych korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zorganizować pracę na podestach nożycowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak wyliczyć według "złotówka za złotówkę" zasiłek rodzinny wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto powinien zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem, który zmienia miejsce zatrudnienia na podstawie porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne