Questions and answers

Czy pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o istnieniu możliwości zatrudnienia pracownika po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracownik może uznać swoją winę i dobrowolnie zwrócić starty poniesione przez pracodawcę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracowników można kierować do pracy lub na szkolenie do innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przedsiębiorcy grozi kara za złożenie sprawozdania o opakowaniach po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy śmierć strony jest podstawą do obligatoryjnego umorzenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka muszą być wydane w całości na to zadanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje studentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie usług na rzecz parafii wpływa na zwolnienie z fiskalizacji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, gdy matka nie sprawuje faktycznej opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy ustalając prawo do świadczeń rodzinnych należy odliczyć kwotę alimentów zasądzonych czy zapłaconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w arkuszu ocen i na świadectwie ukończenia, przy języku obcym należy wpisywać, który to poziom edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wchodzi w specjalną organizację nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie rodzinne oraz świadczenie wychowawcze pozostawić bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych konieczne jest wskazanie zakresu przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy wydatki na spotkanie z klientami można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Czy wyliczając dochód do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka doliczamy ŚRD?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wysłać zapytanie do wojewody dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wystawiona nota księgowa stanowi dla spółki przychód do opodatkowania w momencie jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej normy można zapłacić w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy w niepełnym wymiarze etatu ma wpływ na obecny wymiar urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Do jakich kosztów uzyskania przychodów ma prawo pracownik, jeżeli w umowie dodatkowym miejscem wykonywania pracy jest Europa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć ekspertyzę ornitologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaka jest odpowiedzialność inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaka kwota dotacji przysługuje na jednego ucznia szkoły niepublicznej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak długo jest ważne zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w mpzp wydane w trybie art. 217 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak dokonać rozliczenia VAT naliczonego, gdy obowiązek podatkowy powstał np. w styczniu, a faktura wpłynęła np. w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki dokument wystawić w przypadku korekty wartości dostawy za granicą UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła pracować w świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie normy czasu pracy obowiązują pracowników oddelegowanych do pracy w innych państwach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie zapisy należy wprowadzić, żeby udostępnić pracownikowi auto służbowe do użytku prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak naliczać diety zagraniczne w przypadku pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować dochody z najmu krótkoterminowego nieruchomości położonej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu dokumentów z UW w sprawie koordynacji świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak powinien opodatkować usługę notarialną notariusz wystawiając fakturę na rzecz spółki mającej siedzibę na Cyprze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak przepisy określają pojęcie procedury medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć zakup abonamentów na świadczenia medyczne dla pracowników i samozatrudnionych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji VAT refaktury na duńskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak zakwalifikować pobór wód podziemnych na potrzeby ogródków działkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jeśli właściciel gruntu nie utrzymuje urządzeń melioracji wodnej, czy gmina może to egzekwować?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Kiedy spółki-córki objęte są działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania zezwolenia na utrzymywanie lub hodowlę psa rasy chart?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto jest właściwy do umieszczenia i ponoszenia odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Kto w instytucji kultury powinien oprócz dyrektora składać oświadczenia majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jaki okres czasu przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy udzielić pracownikowi dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jakiej formie należy podawać numer rejestrowy BDO na dokumentach wewnętrznych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej kolejności podmiot zbierający i transportujący opady powinien dokonać wpisów do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacać wyrównanie do zagranicznej płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie nauczycielka powinna przerwać odbywanie urlopu rodzicielskiego, aby nie tracić stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakim terminie nauczycielka powinna złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób cofnąć wypowiedzenie umowy dzierżawy na grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne