Pytania i odpowiedzi

Kto powinien nadać akt założycielski szkole publicznej prowadzonej przez j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy art. 41b ustawy o odpadach dotyczy zakładu zbierającego odpady makulatury i folii od przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek przyjąć ucznia spoza obwodu, który sprawia problemy wychowawcze w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w trakcie obowiązkowych zajęć lekcyjnych w szkole mogą odbywać się zajęcia z projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy uzyskać zgodę na przesłanie do firm oferty handlowej w celu pozyskania nowego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy w trakcie opieki nad członkiem rodziny pracownik może wykonywać pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Co oznacza termin wiata?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy dodatek za rozłąkę zwolniony jest ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy stosowanie warunków technicznych musi być zgodne z ustaleniami planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można uzyskać odstępstwo od odległości obiektów budowlanych od linii kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Kiedy należy podjąć uchwałę w sprawie pensum nauczycielskiego na rok szkolny 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy terapia pedagogiczna jest jedną z form zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaki jest minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do dokonania zakupu biletu miesięcznego na przejazd autobusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki okres wypowiedzenia będzie przysługiwał pracownikowi w czasie zatrudnienia na okresie próbnym ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jakie składniki przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie warunki powinna spełniać osoba spoza zakładu przeprowadzająca instruktaże stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dopuszczalne jest weryfikowanie niekaralności czy historii kredytowej za zgodą pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić bezpieczeństwo ppoż w odlewani metali nieżelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nabycie udziałów celem umorzenia generuje przychód po stronie spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje "ulga na start"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy otrzymanie od pracodawcy zegarka z okazji jubileuszu pracy, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika w postaci jego wizerunku umieszczonego na legitymacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie dokumenty korygujące złożyć do ZUS i co zrobić z nienależnie wypłaconym wynagrodzeniem za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy prawidłowym jest zastosowanie VAT marża w przypadku zakupu usługi tłumaczenia i odsprzedaniu jej na rzecz turysty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownikowi młodocianemu, lekarz który nie diagnozuje jednostki chorobowej może wystawić zwolnienie z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy na drodze ewakuacji ogólnej można postawić kserokopiarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż towarów pozostałych na dzień likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy przepisy dot. usytuowania przewodów instalacji gazowej dotyczą także instalacji zewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować rękawy z tworzyw sztucznych po kiszonkach kukurydzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują wyposażenie przebieralni przy sali gimnastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przy zmianie sposobu użytkowania budynków na sprzedaż bezpośrednią oraz MLO wymagany jest projekt technologiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy pracodawca mógł pozbawić nieobecnego pracownika premii w jednym miesiącu, a w innym mu ją wypłacić?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna w przypadku kierowania zapytania ofertowego do firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy od NFZ można pobierać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć należny podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi administracyjnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi administracyjnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien utrzymywać chodnik przylegający do drogi będącej w zarządzie powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy burmistrz miasta może być członkiem rady nadzorczej w swojej spółce komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaki obiekt zaliczamy do obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto ma dokonać nasadzeń, jeżeli zmiana właściciela drogi nie została wpisana do księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy budowa szamba wymaga wyłączenia gruntu klasy RIIIb z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy Zakład Komunalny, który czasowo deponuje odpady powinien mieć zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne