Questions and answers

Jaką podstawę prawną przytoczyć w decyzji o pozwolenie na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jakie dalsze działania należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zajęcia wychowawczo - opiekuńcze można ustalić według dyżurów dla nauczycieli na dany dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciela mianowanego można przenieść na inne stanowisko w tej samej szkole na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile uczniów może być maksymalnie na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje kierownikowi gospodarczemu zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy podmiot leczniczy może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy może uzyskać uprawnienia placówki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy umorzenie udziałów obliguje do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić w szkole nauczyciela mianowanego i dyplomowanego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wypłacony po śmierci strony zasiłek stały podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie dyrektor szkoły może zmniejszyć wymiar etatu na prośbę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w ewidencji VAT i JPK ujmuje się tylko te faktury, z których odlicza się VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy wlicza się nauczycielowi okres pracy w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona jako pomoc wychowawcy dla ucznia z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiennych składników wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wynagrodzenie za przydzielone godziny ponadwymiarowe oblicza się na podstawie ustalonego pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wydania decyzji kierującej i o odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Do kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko, gdy pierwsze dziecko 1 listopada 2018 r. kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy prowadząc działalność polegającą na opiece nad dziećmi PKD 88.91.Z mogę korzystać z pomocy wolontariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wstrzymać wypłatę świadczenia w formie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach instytucji kultury wpłatę z tytułu repartycji opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia usług badań laboratoryjnych dla sportowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy dyrektor może wystawić duplikat legitymacji szkolnej byłemu uczniowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód ze służby przygotowawczej w NSR traktować jako uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy zagraniczny oddział należy rejestrować w państwie jego położenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć zakup dokumentacji technicznej urządzenia w wersji elektronicznej od niemieckiego producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką karą zagrożone jest magazynowanie odpadów przez okres dłuższy niż dozwolony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób można dofinansować spółkę z o.o. w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wniesienie dwóch przedsiębiorstw do jednej spółki w postaci aportu będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić odpłatność za pobyt w DPS na „starych zasadach”, tzn. osobie umieszczonej przed 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy monitoring wizyjny dotyczy tylko zbieranych/przetwarzanych odpadów, na które jest wymagana decyzja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Na jakich zasadach lekarz specjalista z zakresu patomorfologii może otrzymać podwyżkę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy rozumieć art. 25 ust. 4a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż smażonych ryb z własnego stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osoba odbywająca staż dla bezrobotnych może otrzymać zasiłek macierzyński z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pacjent w wieku 16-18 lat ma prawo do kserokopii swojej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne