Questions and answers

Czy zakup rocznych subskrypcji oprogramowania należy potraktować jako dostawę czy usługę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zastosowanie przez wykonawcę w ofercie błędnej stawki VAT winno skutkować jej odrzuceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy za wystawienie druku N9 lekarz może pobrać od pracownika opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy zwrot kosztu wychowania przedszkolnego rozliczany pomiędzy gminami jest określony jakimkolwiek terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy można udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa klasyfikacja KŚT oraz stawka amortyzacji dla zakupionego rzutnika multimedialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna dodania nowych ulic do istniejących obwodów szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakich dokumentów powinna żądać gmina przy wniosku o zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba będąca nauczycielem wspomagającym dla dziecka z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki urlop przysługuje nauczycielce zatrudnionej od 1 lutego br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć, czy sprzątaczka w szkole może otrzymać kolejną umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy przyznać dzień wolny opieki nad dzieckiem dla rodziców po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak opodatkować transakcję prowadzenia szkoleń innym kraju UE niż podatnik zarejestrowany jako VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien być naliczany dodatek stażowy nauczyciela, który posiada tytuł doktora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo wentylować ruchome stanowisko spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak traktować wózek jezdniowy z napędem elektrycznym jazdy i unoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak zaliczyć do kosztów zaległe składki na ZUS płacone w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy spełniony jest warunek zapewnienia odpowiednich warunków w strukturze oddziału kardiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto posiada prawa autorskie do strony internetowej, którą stworzył dla szkoły nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jaki adres wysłać wezwanie dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek okresowy z tytułu oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczyciel może na własną prośbę rozwiązać umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jakim rozdziale ująć nową opłatę za usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób liczy się nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego celem ustalenia kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać zmiany nazwy zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, czy pracownica obsługi powinna otrzymać kolejną nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, o ile przedłuży się staż nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Z jaką datą należy przyznać podwyżki pracownicom wracającym z urlopów macierzyńskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co oznacza pojęcie prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy modele diagnostyczne uzębienia stanowią element dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy można decyzyjnie skierować do ŚDS więcej niż 60 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należą się świadczenia dla dziecka, które przebywa w Ośrodku Terapii Nerwic dla dzieci i Młodzieży SPZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przekazać akta sprawy wojewodzie w celu stwierdzenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przywrócić termin do uzupełnienia dokumentów do złożonego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy średnią miesięczną ekwiwalentu wyliczaną ze zmiennych składników można przeliczać godzinowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy taka działalność może skorzystać ulgi na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki jako na pracodawcy ciążą w związku z zawarciem umowy umowy agencyjnej z obywatelką Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki rodzaj umowy powinien być zawartu z obywatelem Ukrainy, który będzie wykonywał sezonowe prace polowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak postąpić z dochodem uzyskanym z tytułu zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak wyliczyć dochód do wniosku o becikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto ma obowiązek zawiadamiania o śmierci pacjenta w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy uchylić prawo do świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Z jakich regulacji wynikają warunki pracy suwnicy i ich udźwigów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy firma szkoleniowa może żądać podania numeru PESEL w celu umieszczenia go na certyfikacie szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy inwestor jest zobowiązany zlecić wykonanie projektu zamiennego projektantowi, który wykonał pierwotny projekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek utworzenia klasy integracyjnej w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy kierowca autobusu szkolnego może dodatkowo pełnić funkcję opiekuna w trakcie przewozu uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne