Questions and answers

Czy zasadnym jest wypłata nagrody jubileuszowej z dniem przejścia na emeryturę nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy każde okno w pomieszczeniu musi spełniać warunek przesłaniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż lokali zakupionych prywatnie i wynajmowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy wypisie, bądź zapisie dziecka do szkoły podstawowej wymagane są podpisy obojga rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecko przebywające w świetlicy szkolnej może samodzielnie udać się na prywatne lekcje języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Od kiedy należy uchylić świadczenie wychowawcze w przypadku odebrania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi proporcjonalnie do wysokości etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakich kontach księgowych należy ująć zwrot z Poczty Polskiej opłaty za nienależyte wykonanie usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy opłaty związane z eksploatacją mieszkania powinny być uwzględniane w sytuacji dochodowej dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zamawiający ma uznać za aktualny dokument złożony wraz z ofertą i potwierdzony przez wykonawcę co do aktualności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak organ powinien rozpatrzyć wniosek o odstępstwo od warunków technicznych, jeśli budynek został już usytuowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak należy sklasyfikować wydatek za zakup usługi cateringowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę obiektu tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż gruntu, który przed podziałem majątku stanowił środek trwały jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak skorygować tę pomyłkę w rejestracji składek, aby nie stracić prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy umowę zlecenia można opodatkować ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz ma obowiązek wypełniania i zgłaszania karty statystycznej zgłoszenia nowotworu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić harmonogram pracownika pracującego 7 dni w tygodniu na nocne zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można dopuścić do pracy pracownika bez orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalać powiązania pomiędzy spółkami kapitałowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu upływu okresu zasiłkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przepisy regulują używanie telewizora w biurze typu Open Space?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy spóźnione ujęcie WNT (rozliczenia kwartalne) prowadzi do zaległości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy zwrot wydatków na rzecz zawodników generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak i kiedy rozliczyć fakturę korygującą pomyłkę w cenie na dużą kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć darowiznę dla syna samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie zapewnione wolontariuszowi stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy oraz przychód wolontariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką należy wystawić fakturę dla polskiej spółki realizującej inwestycję w Tanzanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w szkole policealnej mogą kształcić się osoby pełnoletnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do limitu progu istotności należy zaliczać także opłaty związane z najmem prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w połowie września może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy mąż może sprzedać żonie samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy konieczne jest prowadzenie książki/zeszytu eksploatacyjnej separatorów substancji ropopochodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy badania towarów na terenie innego państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób amortyzować lokal po śmierci małżonka i dziale spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne osobie, która pobiera emeryturę lub rentę i chce ją zawiesić?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

jak amortyzować sprzęty zlokalizowane w kuchni restauracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy bursa szkolna może przyjąć wszystkie dzieci z podstawowej szkoły mistrzostwa sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować kucharz świadczący usługi dla restauracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rekwizytor filmowy może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób korzystać ze zwolnień podatkowych po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaki jest zakres opracowania operatu przeciwpożarowego do zezwoleń/pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki okres odpoczynku należy zapewnić pracownikowi młodocianemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zmiana funkcji pomieszczenia piwnicy na salon fryzjerski wymaga zgłoszenia, czy też pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy właściciel jest zobowiązany ponosić opłaty za umieszczenie schodów w pasie drogowym, jeśli je wyremontował?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy alimenty zasądzone na matkę dzieci stanowią dochód zgodnie z art. 3 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy działalność nauczyciela w postaci prowadzenia dodatkowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci jest opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy faktycznie mimo utraty ważności badań lekarskich, pracownik może przebywać na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy uchwałą na początku roku spółka może zrezygnować z wypłacania dodatku urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kierownik powinien kierować ewentualne roszczenia przeciwko burmistrzowi do Sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jest możliwe, aby zakład pracy w trakcie roku przejął wypłatę zasiłków, w związku z wzrostem zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy za dzień 06.09 należy pracownikowi wypłacić świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można ubiegać się o zwrot wypłaconego pracownikowi chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać naliczenia odpisu na ZFŚS od zatrudnionego w szkole naszego emerytowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne