Questions and answers

W jaki sposób podatnik może przejąć środki trwałe z działalności żony, która zawiesiła działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy asystent rodziny może pracować z rodziną, gdzie są tylko osoby dorosłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podpisać umowę na ubezpieczenie NNW dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gmina, która podejrzewa, że dyrektor niewłaściwie wykorzystuje dotację może wstrzymać jej wypłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy gmina wydaje zgodę na likwidację odcinka rowu szczegółowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy inwestor powinien sam dokonać klasyfikacji zgłaszanej instalacji radiokomunikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek okresowych kontroli elektronarzędzi z napędem akumulatorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy można usunąć drzewo ze zjazdu drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy należy umorzyć postępowanie w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami po uiszczeniu opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy na usunięcie drzew owocowych z pasa drogi niepublicznej z terenu wsi gmina musi uzyskać zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odpady, które nie pochodzą z instalacji, podlegają limitom wytwarzania do 5000 ton?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy opłata adiacencka, o której mowa w art. 145 u.g.n. jest obligatoryjna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy opłaty licencyjne podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy OPS może przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy organ może zmienić orzeczenie o opłacie za usunięcie drzew po uprawomocnieniu się decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prawidłowe jest uchylenie decyzji bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na podstawie art. 155 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy projekt inwentaryzacji stanu lasu podlega opiniowaniu przez nadleśnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przez działkę budowlaną rozumie się działkę, która w ewidencji gruntów oznaczona jest np. Br-PsIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych może być świadczeniem kompleksowym i jakie stawki VAT stosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy świadczenie w postaci automatu do kawy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy ubezpieczenia OC i NNW są obowiązkowe dla lekarzy, pracowników szpitala, skierowanych na staż do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wierzyciel winien poinformować organ egzekucyjny o przedawnieniu należności objętej tytułem wykonawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Wody Polskie przesyłają pozwolenia wodnoprawne do wiadomości starostw i gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody można definiować jako ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy zakup prętów w ramach odwrotnego obciążenia należy wykazać w deklaracji VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zleceniodawca musi mieć nadany NIP jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługę całodobowej opieki nad zwierzętami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę uwzględnić przy wyliczaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć dyrektor szkoły w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zorganizowanie imprezy z okazji jubileuszu liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wynikają z pośrednictwa w dokonywaniu płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia ma przedstawiciel pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne