Questions and answers

Od kiedy należy przyznać świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób obliczyć udział podatnika w częściach wspólnych gruntu oraz budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć dochód do świadczenia rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należy dokonać potracenia sądowego, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy poradnia przyszpitalna zlokalizowana pod tym samym adresem co szpital powinna mieć swój REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik stracił prawo do wynagrodzenia z tytułu zwolnienia ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy prawidłowym będzie gdy pracownikom miesięcznie nie będę podwyższał KUP ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prośba ZUS o przekazanie dokumentacji powypadkowej jest dla pracodawcy wiążąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy pozwalają na skrócenie czasu szkolenia wstępnego z dziedziny bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy specjalista ds. bhp może przeprowadzić szkolenie na podstawie umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wał maszyny musi mieć wyłącznik bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zdarzenie nie uznane za wypadek przy pracy należy zgłosić do PIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jaki dokument potwierdza uzyskanie kwalifikacji fizjoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jakie uprawnienia posiada lekarz pracujący u świadczeniodawcy POZ, który utracił status lekarza POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak powinni być asekurowani pracownicy wykonujący pracę wewnątrz studzienki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dochód ze sprzedaży mieszkania uznać za utracony i przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy etat specjalisty w szkole podstawowej jest stanowiskiem urzędniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można wręczyć nauczycielowi ograniczenie etatu, jeśli w arkuszu jest przewidziany dla niego pełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, dla którego zabraknie godzin w przyszłym roku szkolnym przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy postępowanie dotyczące organizacji wizyt studyjnych można przeprowadzić w trybie usługi społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy potrącanie z wynagrodzenia za nieprawidłowe wykonanie zlecenia jest zgodne z przepiami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przepisy dotyczące rekrutacji dotyczą tylko kandydatów do przedszkoli i klas I szkół podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy przy umowach na czas nieokreślony należy sumować płatności dokonywane gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy punkt przedszkolny może obejmować wychowaniem łącznie 34 dzieci z podziałem na dwie grupy po 23 i 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy regulowanie zapłaty w formie kompensaty podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stowarzyszenie będące organizacją pożytku publicznego ma obowiązek złożyć sprawozdanie do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy udostępnienie wózków ekspozycyjnych kontrahentom podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy względem akcjonariuszy posiadających akcje imienne należy spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy zamawiający może sam anulować czynność wyboru oferty najkorzystniejszej powołując się jedynie na art. 58 k.c.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zarząd powiatu posiada kompetencje do zatwierdzania arkuszy organizacji szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do jakiego okresu nauczycielka zatrudniona w niepełnym wymiarze pracy może być na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie środki prawne może podjąć przedsiębiorca nie zgadzający się z tym postępowaniem ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak należy interpretować zapisy art. 36 ustawy z 24 października 1974 r. prawo budowlane z 1974 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak odliczyć VAT z faktury otrzymanej z gazowni (od faktury proforma)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak oznakować pojemniki zawierające odpady niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy obliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo wypisać receptę pro auctore i pro familiae?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2018 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne