Questions and answers

Czy należy ponieść pełną odpłatność za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel zachowuje prawo do wypłaconego wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pismo dłużnika alimentacyjnego należy potraktować jako wniosek o umorzenie odsetek od jego zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca powinien zwrócić pracownikowi pieniądze za uszkodzenie prywatnego ubrania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik pracujący na dachu może być przypięty do belek stropu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w odniesieniu do instruktora nauki zawodu ma zastosowanie wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku uzyskania emerytury traci się prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy z dotacji można sfinansować dowóz uczniów pełnosprawnych do szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie podatnik będzie miał obowiązki podatkowe i celne przy imporcie drogich używanych zegarków z Rosji i Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kto może zawrzeć umowę zlecenia z dyrektorem sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Skąd sp zoz może pozyskać środki na remont schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

W ilu częściach można zaproponować nauczycielce wykorzystanie urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób składać JEDZ w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 18.04.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Z jakim dniem nawiązuje się stosunek pracy kierownika sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Co jest kosztem uzyskania przychodu przy umowie przelewu wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy drabina zakupiona w markecie powinna posiadać deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jako cenę zakupu akcji francuskich powinno się brać pod uwagę cenę nominalną czy faktyczną cenę zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nadal wypłacać zasiłek pielęgnacyjny, gdy umiera przedstawiciel ustawowy syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może wystawić fakturę lub rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przekazanie danych pacjenta partnerowi medycznemu wymaga zgody tego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy bhp określają szczegółowy zakres kontroli przeprowadzanych przez służbę bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy bhp opisują sposób i miejsce ładowania wózków z baterią Li-ION?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać korekty sprawozdań finansowych za lata, których dotyczą faktury korygujące za energię?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ustalając prawo do świadczenia wychowawczego doliczyć kwotę dochodu uzyskanego za miesiąc marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie skutki dla szpitala ma wykonywanie przez jego pracowników umowy zawartej z innym podmiotem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak prawidłowo należy przechowywać butle z argonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak wyliczyć dopuszczalne obciążenie podestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dochód z trzynastki liczymy do dochodu, czy traktujemy jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do przetwarzania odpadów poza instalacją w kruszarce, na placu i na drodze jest potrzebna zgoda wodnoprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy drugi język obcy nowożytny wprowadzony od klasy VII należy traktować jako język dodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor przedszkola może jednocześnie zarządzać żłobkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma produkująca papier laminowany, który zazwyczaj służy firmom jako opakowanie, jest wytwórcą opakowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość pozostawienia dzieci w klasie III szkoły podstawowej na wniosek rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy istnieje możliwość prowadzenia obserwacji dziecka podczas zajęć w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy koszt doraźnego wynajmu kwater pracowniczych dla pracowników budowlanych podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy maszyna zainstalowana na wysokości, pod gołym niebem, powinna posiadać instalację odgromową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można uznać odległość 12 m budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej od lasu za prawidłową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można wydzielić pompę wodną z jednego środka trwałego, jaki tworzyła razem ze studnią, i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można zastawić regałami nieużywaną bramę w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne