Pytania i odpowiedzi

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych nieopłacone raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie powołanie społecznego inspektora pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaka ilość urlopu przysługuje dyrektorowi szkoły, który jest zatrudniony jako menadżer szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy może nastąpić w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielką może nastąpić w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak klasyfikować wg KŚT samochód pompogruszkę, czyli betonomieszarkę z pompą do betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielowi należą się świadczenia z ZFŚS szkoły, w której przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zakwalifikować fundament pod zbiornik na gaz i wg jakiej stawki go amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty uzyskania przychodów należy przeliczać po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy poinformować nauczyciela o rozwiązaniu stosunku pracy, przez który straci dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć organizację spotkań kulturalno-oświatowych nauczycieli w ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy premia świąteczna podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy polski zakład austriackiego rezydenta jest opodatkowany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy energia elektryczna oraz czynsz do wspólnoty mieszkaniowej zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty poniesione przez spółkę, która komercyjnie wynajmuje pokoje są w całości KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy praca asystentki stomatologicznej jest kwalifikowana jako praca w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinny być nazwane stanowiska sprzątaczek według obowiązujących przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi będzie należał się ekwiwalent za urlop za niecały miesiąc pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak wygląda i jak będzie wyglądał w technikum podział na grupy zajęć realizowanych w kształceniu zawodowym praktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikowi zatrudnionemu do pracy sezonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy delegacja jest dla zleceniobiorcy kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik zachowa prawo do urlopu rodzicielskiego w przypadku przerwaniu tego urlopu na swój wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy aport wierzytelności odsetkowej wspólnik rozliczy samodzielnie w ramach zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy można zawierać z Ministrem Zdrowia umowy dotyczące finansowania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy przepisy regulują jak zorganizować stanowiska pracy dla osób wykonujących kontrolę urządzeń elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy dyrektor prowadzący samochód służbowy powinien przejść badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wszyscy pracownicy szkoły podstawowej powinni posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie dokumenty podmioty lecznicze muszą od 1 stycznia 2019 r. prowadzić w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien poinformować o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy po otrzymaniu emerytury pracownik staje się emerytem podlegającym pod ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak mierzyć kondygnację, jeśli działka ma znaczną różnicę terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w planie miejscowym można ustalić zakaz podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy jest możliwość obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego na uprawę warzyw i owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kto odpowiada za umieszczenie bez zezwolenia zarządcy drogi przyłącza kanalizacji deszczowej do budowanego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Co może zrobić starosta w przypadku nieustalenia sprawców wycięcia drzew przez organy ścigania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy starosta może pozytywnie uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Kiedy postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu staje się ostateczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jaki sposób przedsiębiorca może wymusić od recyklera uzyskanie potwierdzenia przeprowadzenia audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy usunięcie 25 sztuk topoli można nazwać zabiegiem pielęgnacyjnym na terenie zieleni i zwolnić z opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ziemię przewożoną przy budowie drogi ekspresowej należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalić sytuację rodziny ?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Za ile dni urlopu należy wypłacić nauczycielowi zatrudnionemu na 1/2 etatu ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile będzie wynosił wymiar urlopu rodzicielskiego nauczycielki, która wnioskuje o szybszy powrót do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Co można opłacać składki na dodatkowe ubezpieczenie z zajętego przez komornika konta pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty zapłacone przez komandytariusza mogą być kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy miejsce, do którego nie ma bezpośredniego dostępu można uznać za miejsce parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pracownik może odmówić przeniesienie do innej pracy w związku z orzeczeniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne