Questions and answers

Jak należy obliczyć kwoty zasiłków stałych dla małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy wydać decyzję zmieniającą wysokość zasiłku stałego w związku ze wzrostem kryteriów dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy spadkobierca może mieć naliczaną 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wyliczenia dochodu rodziny dla zweryfikowania prawa strony do świadczenia 500+ są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy honorarium z tytułu umowy o artystyczne wykonanie i przeniesienie praw autorskich stanowi dochód według u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy weszły w życie przepisy, które nakazują by faktura mogła być wystawiona tylko do paragonu, który zawiera NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód z dzierżawy gruntów do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować prace remontowe przeprowadzone na barce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować przychody z wytwarzania unikatowych noży na zamówienie klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak zmienić i od kiedy przyznany zasiłek stały i okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jakie wymiary powinna mieć szafka na odzież roboczą, środki ochrony i odzież własną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kto jest uprawniony do podpisywania karty informacyjnej pod nieobecność lekarza kierującego oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy operator wózka zasilanego gazem powinien mieć zapewnione przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania butli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinny posiadać pielęgniarki, wykonujące szczepienia spoza obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić dochód za miesiąc maj 2018 r. do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy skierowanie pacjenta sanatorium do szpitala obciąża sanatorium kosztami transportu ze szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak oznaczyć niebezpieczne elementy maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

W którą stronę powinny otwierać się drzwi z korytarza do biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy świadczenie dobry start można przyznać matce, gdy miejsce zamieszkania dziecka jest z ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy alimenty na osobę dorosłą doliczamy do dochodu rodziny przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy pełnomocnictwo szczególne w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, może zostać złożone na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownice mogą wsuwać baterie do wózków jezdniowych popychając je nogami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób dochodzić wykonania ugody zawartej przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy działalność rolniczą polegająca na hodowli i sprzedaży ryb należy zgłosić do REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik może przenieść urlop do nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy powinno się opłacać podatek od nieruchomości od niezlikwidowanej fizycznie napowietrznej sieci cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy po urlopie rodzicielskim pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy regulują właściwość mat antyzmęczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak sklasyfikować właściwości oleju napędowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie wymagania bezpieczeństwa powinien spełniać robot współpracujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy matka będąca obywatelką Włoch może mieć przyznane świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę z wyłączeniem wewnętrznej instalacji gazowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy zmiana sposobu użytkowania biura na pomieszczenia noclegowe wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Jaki przyjąć wskaźnik zmian cen nieruchomości i waloryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy godziny zastępstw doraźnych płatne są zgodnie z ustalonym nauczycielom pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy premia za polecenie nowego pracownika do pracy powinna wynikać z układu zbiorowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy nadwyżkę diety ponad limit ustalony w przepisach wlicza się do świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przy ubieganiu się o świadczenie rodzicielskie muszą być zasadzone alimenty na dziecko od ojca, który je uznał?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można rozpatrzyć część wniosku i przyznać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy przepisy prawa pracy przewidują możliwość odstąpienia od zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaką przyjąć podstawę wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wypłacona kwota ubezpieczenia na życie stanowi dochód osiągnięty w roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania konkretnych dat wykonywania telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakich przypadkach można zawrzeć umowę na czas określony nie wliczoną do limitów 3/33?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne należy przyznać za cały miesiąc wrzesień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy świadczenie wychowawcze powinno przysługiwać za miesiąc sierpień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela, który prowadzi tylko i wyłącznie zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno-kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy przychód rolnika z najmu prywatnego powinien zostać uwzględniony w rocznej kwocie granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy przysługują świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy każde okno w pomieszczeniu (przeznaczonym na pobyt ludzi) powinno spełniać warunek przesłaniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można przyznać „zwykłe” usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 2 i 3 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim trybie zwolnić pracownika, aby powierzyć realizowanie zadań w ramach umowy o zlecenie, a nie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik socjalny musi podać konkretną datę wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie regulacje będą podstawą do ustalenia emerytury w przypadku pracownika zatrudnionego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak ustalić DPS właściwy dla osoby skierowanej przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podjęcie działalności nieewidencjonowanej stanowi uzyskanie lub utratę dochodu na gruncie u.ś.r. i u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne