Questions and answers

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć Mikser audio i z jaką stawką amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka jednostka certyfikujaca wyda aprobatę dla wyrobu otrzymanego z odpadowej papy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu powinna być opodatkowana usługa cateringu świadczona w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak Bank powinien kwalifikować podmiot, który prowadzi szkołę lub placówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Jakie konsekwencje w księgach rachunkowych rodzi przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie potencjalne dotacje do inwestycji są uzależnione od wpisania ich do programu ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie przepisy wyznaczają zasady bhp dla składowiska gazów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy naliczyć kary umowne w przypadku realizacji umowy w 20%

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy rozliczyć amortyzację zwróconej dostawcy maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną refundację kosztów inwestycji ze środków unijnych z NFOŚIGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpływ odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak określić moment dostawy towaru w przypadku dostawy towarów na terytorium kraju na warunkach dostawy DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać używanie przez członków zarządu samochodów prywatnych do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić prawo do świadczenia wychowawczego, gdy małżeństwo ma z poprzednich małżeństw po jednym dziecku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy fakturze korygującej in plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy rozpoznać import usług w przypadku rezerwacji dokonanych w okresie od stycznia do kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy spółka może wystawić notę księgową bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów żona zmarłego pracownika może ubiegać się o odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy OPS powinien przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Po jakim kursie rozliczyć zwrot wspólnika za prywatne zakupy ze służbowej karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakich sytuacjach osobie niebędącej nauczycielem, a nauczającej w szkole przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura za myjnię (świadczona przez podmiot brytyjski)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Za który miesiąc doliczamy dochód z umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać działkę wraz z budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy budowa niezadaszonego tarasu przy budynku rekreacji indywidualnej wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy konieczne będzie wydanie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad postępowaniem rekrutacyjnym do szkół i przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy można dokonać pomniejszenia wynagrodzenia w miesiącu dostarczenia Z-15A?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można przenieść nauczyciela mianowanego z szkoły do przedszkola w tej samej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia z FA od maja 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy można udzielić informacji o przebiegu podjętych czynności wobec osoby uzależnionej rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można wykorzystywać rzeczywiste dane osobowe w testowej wersji oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej można przenieść na stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielkę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia można przenieść do pracy w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel może wnioskować o wypłatę ekwiwalentu w przypadku przeniesienia do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje odwołanie do sądu pracy od przeniesienia w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nowy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start jeśli do 06.05.2018 nie dokonał żadnej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy organ może nakazać skrócenie dachu do granic swojej działki, jeśli z dachu spływa woda zalewająca grunt sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy podatek VAT płacony do niemieckiego urzędu będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić świadczenie socjalne bezpośrednio pracownikom agencyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownik może realizować projekt unijny w ramach umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik Sądu (urzędnik) może jednocześnie być mediatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przy zwrocie VAT od kontrahenta z Niemiec należy złożyć korektę deklaracji VAT-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy remont obiektu wpisanego tylko do wojewódzkiej ewidencji zabytków wymaga uzgodnienia/decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy renowacja zadaszenia trybun i konstrukcji nośnej dachu może być zakwalifikowana jako robota budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne