Questions and answers

Czy zamawiający może zawrzeć umowę dotyczącą sprzedaży biletów na czas nieokreślony przez telefon komórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zgodnie z RODO usługodawca powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec obecnych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy żądać zaświadczenia, oświadczenia o uzyskanym dochodzie z umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ile czasu trzeba przechować sprawozdania za opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką dokumentację w swojej codziennej pracy powinien prowadzić asystent rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną należy zastosować przy zwalnianiu nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji należy przyjąć do samochodu przekazanego między oddziałami jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku produkcji i sprzedaży odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie klauzule informacyjne i zgody powinny znajdować się na stronie internetowej sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie kompetencje kontrolne mają organy Inspekcji Ochrony Środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy klasyfikować inwestycję polegającą na budowie kina na terenie centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Jak należy postępować z odpadami pokonsumpcyjnymi powstającymi w stołówkach placówek oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie podatku dochodowego występ gościnny aktorów z Teatru Narodowego z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy wykazać rabat w strukturze JPK_FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować naliczenie i odprowadzenie odpisu na rachunek ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak potraktować sprzedaż towaru kontrahentowi z Niemiec, jeśli towar nie został odebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak w deklaracji VAT-7 wykazać import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Na kogo nałożyć obowiązek rozbiórki budynku mieszkalnego w przypadku braku właściciela i zarządcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W ilu egzemplarzach powinien być sporządzany testament allograficzny przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób organ powinien przeprowadzić postępowanie po uchyleniu decyzji przez SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może ograniczyć wymiar etatu nauczycielowi tylko na jeden semestr?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy emerytura podlega zmniejszeniu ze względu na wysokość zarobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy najem pompy do betonu wykonawcy opodatkować z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy umorzyć postępowanie w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczyciel może zostać przeniesiony ze szkoły ponadgimnazjalnej do bursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na zleceniodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy OPS może odmówić przyznania zasiłku okresowego z powodu braku współpracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy praktykanci z technikum mogą wykonywać prace ciężkie i niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy spółka cywilna może posiadać status rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej może automatycznie zmieniać status wpisu dokonanego przez lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne