Questions and answers

Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego w przypadku otrzymywania wynagrodzenia przestojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak wykazać w remanencie towary handlowe otrzymane w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaplanować godziny do dyspozycji dyrektora w klasie łączonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kto może podpisać sprawozdanie finansowe SPZOZ w sytuacji gdy dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować umowy z blogerami?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób naliczyć podstawę świadczenia pieniężnego za czas niezdolności do pracy dla zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób przenieść nieruchomość z majątku osobistego męża do majątku wspólnego małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ustali odpłatność za dps?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co rozumieć przez media zasilające na gruncie przepisów szczegółowych bhp w odlewniach metali?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy dyrektor może odmówić nauczycielce dalszego urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy obecność nauczyciela wspomagający jest obowiązkowy dla VII klasy integracyjnej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy poinformować pismem o niemożności przyznania świadczeń za ubiegłe okresy zasiłkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca bez uzgodnienia może zmienić grafik pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy Spółka przejmująca jako następca prawny może korzystać na terenie Polski z numeru NIP spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy sp zoz, którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego jest państwową osobą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy sp zoz-y są objęte regulacjami dotyczącymi terminów zapłat w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Klisowska Izabela | Nieaktualne

Czy wywiad środowiskowy w prywatnym dpsie może przeprowadzić pracownik socjalny w nim zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zgodnie z RODO można udostępnić do wglądu akta personalne pracowników audytorom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy z tytułu założenia spółki córki w Czechach należy w Polsce zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są obecnie obowiązujące normy przetaczania okrągłych przedmiotów przez jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Od kiedy należy zmienić wysokość zasiłku stałego wobec nabycia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem objętym ochroną przedemerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dopuszczalna jest praca w temperaturze powyżej 80 stopni Celsjusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy kwota, którą podatnik obciąży kontrahenta z tytułu źle przerobionej partii towaru podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel może pobierać dodatek za wysługę lat w dwóch szkołach w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi można wręczyć ograniczenie etatu lub wypowiedzenie umowy na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracodawca może obciążyć pracownika służby bhp dodatkowymi zadaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w oparciu o art. 4 ust. 8a u.ś.r. należy doliczyć wnioskodawcy grunty dzierżawione?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zasadnym jest przyznanie świadczenia rodzicielskiego matce na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy za ubiegły rok należy wypłacić nauczycielce ekwiwalent za okres, kiedy przebywała na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka forma potwierdzająca powierzchnię pokoi i kuchni w lokalu jest brana pod uwagę w dodatkach mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką podstawę prawną należy podawać przy zmianach warunków płacy pracowników obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakie są bezpieczne odległości od niebezpiecznych elementów maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, dla którego zabraknie godzin w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak naliczyć ekwiwalent oraz odprawę pośmiertną pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić skutki w VAT przekazania nieruchomości do majątku osobistego i następnie sprzedaży pozostałości z rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak właściwie powinien być udzielony urlop wypoczynkowy, a jak urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakiej podstawie należy dochodzić należności z tytułu opłat za usługi w ośrodku wsparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób dyrektor powinien udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielce powracającej z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób gmina powinna spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jakich powodów udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy burmistrz jest organem, który jest uprawniony do interpretowania zapisów mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne