Questions and answers

Czy wydatki poniesione na nabycie wierzytelności będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Ilu członkom niereprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej przysługuje ochrona przed zwolnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jakie decyzje może wydać organ I instancji w wyniku ponownego rozpoznania sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wygląda prawidłowe księgowanie opłaty za usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób gmina może zawrzeć umowę na świadczenie usług przez orkiestrę dętą OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dokonywanie corocznych przeglądów instalacji regałowych jest celowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy kod 8 można stosować wyłącznie w przypadku przeniesienia pacjenta z jednego szpitala do drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii może wypisywać recepty typu S?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy limit 15.000 zł dotyczy pojedynczego wydania towaru w cenie np. 60.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy limit gotówkowy ma również zastosowanie do pożyczki udzielanej spółce przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy od klienta zagranicznego możemy przyjąć więcej niż 15.000 gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy opłaty notarialne naliczone przy zakupie nieruchomości wliczają się do limitu 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy trener w szkole sportowej powinien być członkiem rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w skład zespołu oceny ryzyka zawodowego musi wchodzić zakładowy specjalista ds. BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wypadek pracownika na obozie sportowym organizowanym przez pracodawcę jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zapłata przejętego długu gotówką stanowi naruszenie przepisów o limitach transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłatę za towar w kwocie powyżej 15.000 zł spółka powinna przyjmować tylko przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka jest bezpieczna prędkość dla wózków autonomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować samochód zakupiony we współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dołączyć dokumentację utworzoną w innej postaci?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe dla sprzedającego rodzi przyjęcie zapłaty w gotówce powyżej 15 000 zł.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć, czy kolejna umowa nauczyciela powinna być zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć przychód z myjni bezdotykowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo postąpić, jeśli klient chce kupić za gotówkę 15 ton towaru po 1500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić moment powstania przychodu w przypadku świadczenia usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak w praktyce stosować nowe przepisy o dokonywaniu płatności poprzez rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakiej podstawie można ująć kwotę podatku zapłaconego w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy uzupełnić druk do ZUS odnośnie wynagrodzenia chorobowego po zmarłym nauczycielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop, jeśli nie ma osoby, która zgodzi się go przyjąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy dochód ze sprzedaży mieszkania w 2017 r. będzie dochodem tylko po stronie właściciela mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest prowadzenie przez nauczyciela kółek zainteresowań w ramach 40-sto godzinnego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia, której przedmiotem byłaby koordynacja pracy innych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy do zabudowy wlicza się zabudowę już istniejącą, czy tylko nowoprojektowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek finansowania kosztów udziału sołtysa w zespole ds. szacowania szkód łowieckich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy istnieje limit kwotowy, który ogranicza obrót gotówkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy istnieje wymóg prawny monitorowania wód podziemnych i gleby za pomocą np. piezometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jednorazowe świadczenie ze związku kombatanckiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy jestem zobowiązana rozliczać się z moim kontrahentem w formie bezgotówkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy kontrahent kupując u towar może wpłacać gotówkę do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można spalić jako biomasę tytoń oraz papierosy bez opakowania w ramach zezwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy należy księgować koszty ponoszone w trakcie zawieszenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy należy wymieniać legitymacje szkolne uczniom, których szkoła zmieniła imię?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne