Questions and answers

Czy świadczenie w postaci automatu do kawy podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy ubezpieczenia OC i NNW są obowiązkowe dla lekarzy, pracowników szpitala, skierowanych na staż do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wierzyciel winien poinformować organ egzekucyjny o przedawnieniu należności objętej tytułem wykonawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Wody Polskie przesyłają pozwolenia wodnoprawne do wiadomości starostw i gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody można definiować jako ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy zakup prętów w ramach odwrotnego obciążenia należy wykazać w deklaracji VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zleceniodawca musi mieć nadany NIP jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT opodatkować usługę całodobowej opieki nad zwierzętami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę uwzględnić przy wyliczaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć dyrektor szkoły w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zorganizowanie imprezy z okazji jubileuszu liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wynikają z pośrednictwa w dokonywaniu płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia ma przedstawiciel pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jaki jest skład rodziny w kolejnym wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak podatnik rozliczający się kwartalnie powinien rozliczyć fakturę z 2017 r. w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać skład rodziny do świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję wykonania usług remontowo-budowlanych w Belgii przez polską spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w systemie weekendowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak w praktyce ma wyglądać zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak zaliczyć do kosztów podatkowych przeterminowane zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Kiedy można zastosować fakultatywną podstawę wykluczenia o jakiej stanowi art. 24 ust. 5 pkt 4 p.z.p?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

W jakiej sytuacji i komu należy przedstawić klauzulę informacyjną o współadministrowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

W jaki sposób mierzyć wysokość ścianki kolankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy czas odbywania przez lekarza rezydenta kursu do specjalizacji podlega wliczeniu do jego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy regulujące wymagania dla osób kierujących podmiotem leczniczym będącym przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy laborant, rejestratorka i sekretarka medyczna w szpitalu to pracownicy wykonujący zawód medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy podrapanie klatki piersiowej stanowi uraz w rozumieniu definicji wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek sfinansować pracownikowi powtórny egzamin zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy system premiowania wdrażany mailowo powinien być uzgadniany ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak ustalić wymiar pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak zgodnie z RODO przeprowadzić badanie trzeźwości pracowników oraz innych osób wchodzących na teren zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak ZUS przelicza emerytury po wejściu w życie przepisów obniżających wiek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy pracodawca może zatrudnić bez zezwolenia na pracę obywatela Mołdawii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wpisanie w formularzu oferty błędnej daty, co wynika z pozostałych dokumentów, może stanowić omyłkę pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna ograniczenia wymiaru etatu nauczycielowi mianowanemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje w przypadku niewypowiedzenia warunków pracy i płacy nauczycielowi w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co jest niezbędne przy zatrudnieniu obywatela Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatkowe opłaty eksploatacyjne za wynajem mieszkania służbowego wchodzą do podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej powinno być głosowaniem tajnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne