Questions and answers

Czy spółka ma obowiązek ewidencjonowania faktur skorygowanych do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka powinna zastosować stawkę 23% czy VAT-marża w przypadku zakupu samochodu od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stacja paliw prowadzona na potrzeby własne przedsiębiorstwa podlega pod obowiązek zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy udzielone przez podatnika rabaty należy dla celów VAT traktować jako rabaty czy premie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w przedszkolu publicznym można zatrudnić na umowę zlecenie osobę, która będzie prowadziła zajęcia dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy w punkcie 5 protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy należy wskazać konkretny przepis?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wymagana jest zgoda zarządcy drogi na usytuowanie skrzynek pocztowych w pasie drogowym dróg publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy zasiłek stały wypłacony po śmierci osoby uprawnionej podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zatrudniając ponownie pracownika pracodawca musi zakładać nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą nauczycielowi, który samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacja powinna posiadać pielęgniarka wyciągająca pacjentowi kleszcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na organizatorze szkoleń bhp w formie tzw. blended learningu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie ograniczenia w odniesieniu do 1-metylo-2-pyrolidonu obowiązują od 18.04.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jakie zmiany w projekcie powtarzalnym dopuszczalne są w ramach adaptacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak należy przedłużyć nauczycielce umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować dofinansowanie do konferencji jubileuszowej otrzymane od innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować spłatę hipoteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować dochody spółki zajmującej się w części działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak powinna wyglądac procedura przeniesienia na stanowisko dyrektora do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczać podróż służbową pracownika, który zrzekł się diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który pracował w trzech krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć podatek VAT w przypadku faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak udzielić urlopu rodzicielskiego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić staż urlopowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły wydaje zarządzenie,w którym określa terminy prób sprawności fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Od kiedy i jakie warunki musi spełniać ojciec, aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Od którego miesiąca organ powinien uchylić decyzję na świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakim trybie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności udostępnia dokumentację medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób można sprawdzić w rejestrze, do transportu jakich odpadów uprawniony jest przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić analizę ryzyka dla ujęć wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

W jaki sposób szacować wartość zamówienia na dostawę energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić kwotę alimentów, którą należy uwzględnić w roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, po otrzymaniu kolejnego zajęcia wynagrodzenia tego samego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dokumentacja wykonywana w ramach prowadzonej działalności jest chroniona prawem autorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy gmina wykonująca zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi jest pośrednikiem w obrocie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne