Questions and answers

Czy obywatelowi Ukrainy można przyznać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy na podstawie ustawy COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić na zastępstwo pracownika który będzie zastępował podinspektora w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Przez jaki okres szkoła podstawowa powinna przechowywać wnioski z rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Ile jest czasu na wydanie decyzji od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Za ile dni urlopu należy zapłacić nauczycielowi w lipcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu środków uzyskanych od wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Za który miesiąc uwzględnić dochód z podjęcia zatrudnienia do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie w okresie zwolnienia lekarskiego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak udzielić urlopu dyrektorowi szkoły kończącemu kadencję 30 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Za jaki okres należy zapłacić odsetki przy wcześniejszej spłacie rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak opodatkować wypłatę dywidendy po zmienianie składu osobowego spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka komandytowa może ująć w kosztach składki na Fundusz Pracy płacone za wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wymagane jest odrębne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy kara za niedotrzymanie odzysku odpadów stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel, który pobiera emeryturę może być zatrudniony w szkole do końca sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Która gmina ma obowiązek zająć się pochówkiem osoby bezdomnej, która zmarła w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy starszą księgową pracującą w szkole można awansować na główną księgową bez organizowania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na absolwenta będzie przysługiwać dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy rynny można pomalować na kolor żółty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Gdzie na hali należy składować urządzenia do sprzątania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy z rozdziału 80152 można pokryć wydatki na media, usługę księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy kończy się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wynagrodzenie osoby zarządzającej majątkiem formy stanowi koszt kwalifikowany działalności w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim trybie można prowadzić postępowanie w przypadku zamówienia udzielanego w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy na świadectwie szkolnym czteroletniego liceum ogólnokształcącego należy wpisać doradztwo zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy strata wygenerowana w ramach ulgi IP BOX podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wskazać liczbę słuchaczy do dotacji czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak pracodawca będzie musiał postąpić, jeżeli pracownik nie otrzyma decyzji o przyznaniu renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe dla pracownika niesie za sobą skorygowanie wynagrodzenia za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający pilota ma obowiązek wydać i udostępnić instrukcję obsługi samolotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak definiować transakcje jednorodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić pracownikom wielorazowe naczynia do napojów, zamiast jednorazowych kubków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie świadectwo należy wydać uczniowi klasy VIII, który nie ukończył szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Co oznacza zapis, zgodnie z którym od opiekuna medycznego wymaga się wykształcenia średniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo zagraniczne związane jest standardami ochronnymi wprowadzonymi przez polskie prawo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy cudzoziemcy mogą brać udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od uiszczonej po terminie opłaty planistycznej należy naliczać i pobierać odsetki za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin nie ma uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ogród deszczowy powinien być traktowany jako urządzenie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie zasady bhp dotyczą obcokrajowców delegowanych do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wydatek na PPK może być pokryty z dotacji za kształcenie specjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób liczymy emisję z wentylacji mechanicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy kwota za jedną godzinę zajęć wspomagających to kwota brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wartość zapasu niesprzedanej kukurydzy należy powiększyć proporcjonalnie o poniesione koszty suszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych rozliczenie subwencji w ramach tarczy finansowej PFR 1.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wskazać sprzedawcę przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wymagane jest zainstalowanie kamer monitorujących przetwarzane odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy pracodawca może wypożyczyć akta osobowe pracownikowi, który nie pracuje już w danej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego w obrębie jednej działki wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Co jest podstawą wyliczenia opłaty za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

W jaki sposób ustalić podstawę chorobowego, jeśli od tego roku wprowadzono premię roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakiego rodzaju faktury i dokumenty szkoła powinna udostępnić w ramach udzielania informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne