Questions and answers

Jak obliczyć pensum nauczyciela, który ma 15 godzin edukacji wczesnoszkolnej i 10 godzin rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak powinno odbywać się wyjście nauczyciela z uczniami na konkurs do innej szkoły w tej samej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować likwidację środka trwałego, który nie został w 100% umorzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić innowację pedagogiczną w szkole, jeżeli zawiera ona program edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną przez podwykonawcę za usługę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić odpis na ZFŚS na pracownika, gdy przeszedł on na emeryturę i powrócił do pracy w tym samym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy inwestycja jest przebudową istniejącego obiektu budowlanego, a kiedy utwardzeniem terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Kiedy jednostki są jednostkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Od kiedy przysługuje pracownikowi dodatkowy urlop 10 dni z tytułu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Pod jaki urząd skarbowy podlega spółka, w której 100% udziałów posiada podmiot brytyjski?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć dochód z tytułu najmu garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W jaki sposób powinna nastąpić rekompensata dnia wolnego w przypadku odbioru nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W którym miejscu świadectwa pracy wpisać okres aresztowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy aneks do umowy o pracę może zawierać zapis dotyczący okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy cudzoziemcy z nieuregulowanym prawem pobytu w Polsce mają prawo do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola może nie wpuścić ojca dziecka na teren przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły, niebędący nauczycielem, może prowadzić nadzór pedagogiczny w tej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gaśnice stojące należy zabezpieczać przed przewróceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy można podłączyć zbiornik bezodpływowy do budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można poprawić ofertę, która nie zawiera ceny, w przypadku, gdy wynika ona jednoznacznie z formularza cenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy można publikować na stronie internetowej powiatu zdjęcia z imprez organizowanych przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na stanowisko kierownika oddziału należy przeprowadzić konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy nie przepracowanie pełnego miesiąca wpływa na zasadę ustalenia dochodu uzyskanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy niepubliczne przedszkole może zatrudnić nauczyciela, który przebywa na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podmiot leczniczy może pobierać opłatę za wydanie zaświadczeń i orzeczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracownik obsługujący tester napięcia powinien posiadać uprawnienia SEP powyżej 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy projektowane standardy organizacyjne leczenia bólu obejmą wszystkie oddziały szpitalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy przysługuje jednorazowa zapomoga na dzieci, które są pod opieką opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy RODO ma wpływ na odnotowywanie na liście obecności symbolu absencji pracownika w pracy spowodowanej chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Nieaktualne

Czy uprawniony do rybactwa może odmówić wydania zezwolenia na amatorski połów ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w przypadku organizowania przetargu należy uzyskać zgody wykonawców na przetwarzanie ich danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Do tworzenia jakich zespołów i komisji jest obowiązany podmiot leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jakie wymagania przewidują przepisy w stosunku do zbiorników na olej napędowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zbiorniki mogą być stosowane do przechowywania oleju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla emeryta - pracownika pedagogicznego w przypadku, gdy nie złożył sprawozdania PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem, któremu kończy się misja kanoniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy wystarczające jest wypełnienie karty aktualizacji w obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie można uchylić decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne