Questions and answers

Czy dofinansowanie do konferencji jubileuszowej otrzymane od innej jednostki jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dyrektorowi sp zoz przysługuje premia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy kompensata wyklucza ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy limit płatności gotówkowej 15.000 zł dotyczy miesiąca, czy całego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można amortyzować środki trwałe zakupione za gotówkę przed 1.01.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można zmusić stronę do podpisania kontraktu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika - emeryta wiek 72 lata, który przebywał na zwolnieniu chorobowym 182 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy należy uznać, że nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję przyznającą prawo do świadczeń z FA, gdy osoba ukończyła 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy ochrona przedemerytalna dotyczy powołanego na wyższe stanowisko pracownika korpusu służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy od nabytych za granicą usług podatnik może za granicą wnioskować o zwrot VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy oferta złożona przez wykonawcę w formie skanu spełnia wymagania zachowania formy pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy OPS zobowiązany jest do zwrotu kosztów udzielonej pomocy w formie biletu kredytowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy płatność za pośrednictwem firmy "Akcenta" stanowi płatność za pośrednictwem rachunku płatniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik może ująć w bieżącym roku podatkowym faktury zeszłoroczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca po upływie 90 dni oczekiwania, nabywa prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przysługuje SZO w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym bratem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przyznać świadczenie rodzicielskie od dnia porodu i żądać zwrotu SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy sieć kanalizacyjna jest odbiornikiem ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy spółka powinna przyjąć wybudowaną linię kablową do swoich środków trwałych i amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie za prace społeczno-użyteczne podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy urząd może żądać od różnych wnioskodawców różnego zakresu opracowań dla tej samej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy urząd powinien przygotować wzór deklaracji opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy w tym przypadku ma zastosowanie art. 18 ust. 2 u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ZUS będzie kontynuował wypłatę zasiłku po ustaniu zatrudnienia przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie kroki może podjąć spółka by wyegzekwować płatności za korzystanie z urządzeń wodnych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy postąpić z nowo złożonym wnioskiem na świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obciążyć podatkiem od nieruchomości wynajmującego kioski gastronomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się przedsiębiorca po zawieszeniu działalności i pracy na umowę w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT przekazania przez rolnika samochodu osobowego z działalności na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć na fakturze przekazanie produktu promocyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć dochód rodziny do wniosku o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto powinien prowadzić obserwację budynków na osuwiskach i terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy należy żądać zwrotu nadpłaconego zasiłku zgodnie z art. 99 ust. 1 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od którego dnia należy stosować wobec pracownicy skrócone normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakiej formie składać JEDZ w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do jego uzupełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować raport RSA i deklarację DRA za poszczególne miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Z jakiej grupy wiekowej powinien zostać wypłacony zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne