Questions and answers

Jak należy zaksięgować otrzymaną dywidendę za wypracowany zysk?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jak powinna zostać wystawiona faktura wystawiona w ramach samofakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powinno nastąpić zaksięgowanie połączenia spółek w księgach spółki przejmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy występują godziny nadliczbowe z przekroczenia normy średniotygodniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto decyduje o tym, czy spółka wodna może podejmować działania przynoszące zyski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy wypłacić odprawy nauczycielom gimnazjum, które zostanie wygaszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy odmówić prawa do świadczenia wychowawczego na skutek przekroczenia dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Przez jaką liczbę miesięcy winien być podzielony dochód z roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić fakturę za usługę promowania na rzecz ambasady Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jaką stawką opodatkować usługi promocyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Z jakiej formy urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy do pracowników służby zdrowia stosujemy artykuł 151(4) kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczyciele 29 sierpnia, jeżeli sierpień posiada 31 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektorowi zespołu szkół, któremu kończy się kadencja można przydłużyć stanowisko o rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dywidendy otrzymane od zagranicznych spółek podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firma świadcząca usługi telekomunikacyjne musi spełnić obowiązek informacyjny względem abonentów zgodnie z art. 13 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy gmina może udzielić bonifikaty w zakresie opłaty za miejsce do pochowania zmarłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy inspektor Inspekcji Transportu Drogowego może żądać listy pracowników, którzy nie są kierowcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy jest możliwe dochodzenie od strony przebywającej w DPS zwrotu kosztów poniesionych zastępczo przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy koszty poniesione na budowę parkingu dla pracowników będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Olszewska Magda | Aktualne

Czy liszaj jest chorobą zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nagrody w konkursie mającym szerzyć aktywność na terenach wiejskich będą stanowiły koszt dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wydać decyzję obejmującą ubezpieczeniem zdrowotnym osobę, które pobiera zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy na terenie oznaczonym symbolem MN, U lub R można otworzyć komis samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy nauczycielowi należy zaproponować zmianę stanowiska pracy, jeżeli jego pensum wyniesie 19 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od usług opieki nad terenami zielonymi zlokalizowanymi przed siedzibą firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownik socjalny powinien przeprowadzić wywiad i wnioskować o decyzję odmowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka jawna może inwestować w papiery wartościowe, kryptowaluty lub inne papiery wartościowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż urządzenia do dezynfekcji pojazdów wraz z montażem dla rolnika może być opodatkowana stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy szkoła podstawowa może przekazać drugiej placówce podręcznik dla ucznia niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne przysługują obywatelowi Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy umowa o roboty budowlane wygasa z upływem terminu na jaki została zawarta mimo jej niewykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego działa na terenie miast?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy za nie przesyłanie sprawozdań zerowych za odbiór odpadów komunalnych w okresie kilku lat grozi kara?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zmiany w projekcie wentylacji w obszarach gastronomi wymagają zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2018 r., Dąbrowska Paula | Aktualne